Alle berichten van Het Ambacht Maldegem (GDB)

2023 – Dertiende voordrachtenreeks

Geschiedenis in/van het Meetjesland

Een organisatie van :

  • het Historisch Genootschap van het Meetjesland,
    in samenwerking met :
  • Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
  • Erfgoed Aalter
  • Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland
  • Heemkundige Kring Het Land van Nevele
  • Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem
  • Historisch Lieveland
  • Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland

Praktische informatie :

De toegang tot de vijf lezingen is gratis, iedereen is van harte welkom.
Alle verdere inlichtingen bij Filip Bastiaen : 0498 / 85 55 70 of via ons contactformulier

16 april 2023 – Lezing door Dr. Véronique Lambert en Prof. Dr. Wim De Clercq

Zondagvoormiddag 16 april 2023 om 10.30 u.
Theaterzaal ArtA’A (Academie/Bibliotheek)
Stationsplein 25 in 9880 Aalter (ruime parkeergelegenheid)

“HET VERHAAL VAN VLAANDEREN”:
MEETJESLANDSE HISTORICI VOOR DE CAMERA EN ACHTER DE SCHERMEN

Een medium als televisie biedt veel mogelijkheden, maar heeft ook beperkingen, bijvoorbeeld op het vlak van financiering, uitzendtijd (selecteren is snijden en/of vergeten) en publieks-gerichtheid. Dat de tiendelige reeks “Het verhaal van Vlaanderen” honderdduizenden kijkers wist te bereiken, toont aan dat geschiedenis nog altijd aandacht geniet.

En wat blijkt met deze reeks? Zowat iedereen heeft er ook een mening over. Dat geschiedenis leidt tot kritische zin is hiermee ook bewezen. Of niet? Is alle kritiek gerechtvaardigd? Klopt het verhaal dat in diverse opiniestukken werd opgehangen? Gaat het niet om ideologie? Deze vragen zullen we voorleggen aan twee Meetjeslandse historici die zelf aan het programma meewerkten.

We peilen naar hun inbreng, wanneer ze werden betrokken, waarom ze werden benaderd enz.
Afsluitend mag ook het publiek vragen stellen.

Het Verhaal van Vlaanderen
Dr. Véronique Lambert in Afl. 4 “De Guldensporenslag” (beeld VRT)

10 september 2023 – Lezing door Dr. Jan Trachet

Zondagvoormiddag 10 september 2023 om 10.30 u.
Concertzolder Oud St.-Jozef
Mevrouw Courtmanslaan 92 in 9990 Maldegem

PIETER POURBUS EN DE GESCHILDERDE KAART VAN HET BRUGSE VRIJE (1571)

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af.

De “geschilderde kaart van het Brugse Vrije” (1571) bevindt zich op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie en brengt een groot deel van Kust-Vlaanderen aan het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiedenis: net voor de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het kustlandschap voorgoed zouden veranderen.

Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het laatmiddeleeuwse landschap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk.

De lezing vertelt ook het verhaal achter de tentoonstelling Pieter Pourbus. Master of Maps, die tussen 1 december 2022 en 16 april 2023 liep in het Groeningemuseum. Daarin stond de geschilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal.

Nieuw onderzoek op zijn hele cartografisch oeuvre geeft een nieuw en verrassend inzicht in Pourbus zijn cartografisch productieproces.

Kaart Pourbus
Kaart van het Brugse Vrije (1571). Noordoostelijk deel

8 oktober 2023 – Lezing door Dr. Steven Claeyssens

Zondagvoormiddag 8 oktober 2023 om 10.30 u.
B&B De Steenhove
Veldeken 41 in 9850 Nevele (Deinze)

DE NEDERLANDSE DATABANK DELPHER: EEN VLAAMS VERHAAL

Delpher ontsluit ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften en de verantwoordelijke daarvoor is zowaar een Vlaming.

Meer nog: Steven Claeyssens komt uit het Meetjesland en heeft zijn roots in Landegem en Lovendegem. Hij studeerde Germaanse filologie aan de UGent. Steven schreef een proefschrift over de Nederlandse uitgeversgeschiedenis en was achtereenvolgens werkzaam bij de universiteitsbibliotheek van Leiden, de Koninklijke Bibliotheek en de nationale bibliotheek van Nederland.

Sinds 2016 is Steven de eerste conservator digitale collecties van de KB. Hij is dan ook de geknipte man om ons door het laagdrempelige Delpher te loodsen. Hij zal ons aantonen op welke manier het digitale archief kan worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek of nuttig kan zijn voor wie graag om welke reden ook in oude kranten, tijdschriften en boeken snuistert.

Optie ontbijt+ lezing!
B&B wil ook zeggen breakfast en voor wie iets vroeger naar de Steenhove kan komen, staat een uitgebreid ontbijt klaar (20 à 22 euro).
Wel graag inschrijven daarvoor via +32 (0)9 371 68 78 of info@desteenhove.be

Delpher
Dr. Steven Claeyssens

12 november 2023 – Lezing door Jan Luyssaert

Zondagvoormiddag 12 november 2023 om 10.30 u.
Grote Raadzaal
Kasteeldreef 72 in 9920 Lovendegem (Lievegem)

MEETJESLANDSE DOPERSVERHALEN.
REFORMATIE IN ONZE CONTREIEN

In het begin van de 16de eeuw werd Europa overspoeld door de nieuwe godsdienstige ideeën van Luther en Calvijn. Snel bereikten ze de grote steden van Vlaanderen, vooral de handelsstad Antwerpen.

In het zuiden van het Meetjesland, aan de oevers van de Hoogkale (het latere kanaal van Gent naar Brugge) groeide stilaan in Merendree en in de omliggende gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een doperse gemeenschap. In Deinze, Hansbeke, Zomergem en Eeklo preekten calvinistische predikanten en kenden een grote aanhang.

Door het gezamenlijk hardhandig optreden van de wereldse overheid en de kerk moesten vele protestanten hun geloof met de dood bekopen.
Wie nog kon, vluchtte naar het veilige Noorden en kwam nooit meer naar de geboortegrond terug.

Meetjeslandse Dopersverhalen
“Kaarte van Staats Vlaanderen (…) gemaakt door W. T Hattinga”.
Bron: Zeeuws Archief.
Na de Vrede van Münster in 1648 groeide het dorpje Eede door de toestroom van doopsgezinde vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden.

10 december 2023 – Lezing door Filip Bastiaen

Zondag 10 december 2023 om 10.30 u.
De Koperen Leeuw
Tieltsesteenweg 30 in 9900 Eeklo

“ROOMEN OF DE DOOD”: EEN VERHAAL VAN MEETJESLANDSE ZOEAVEN

De eenmaking van Italië is een lang verhaal, dat loopt van 1820 tot 1870, eindigend met de inname van Rome. Het was de Franse periode, bezetting, die het nationalisme aanwakkerde en ook die periode betekende kennismaking met het liberalisme. Belangrijke namen, mannen, uit die periode zijn Mazzini, Cavour en, misschien de meest bekende, Garibaldi.

Er vonden meerdere revoluties plaats in de diverse Italiaanse staten, voornamelijk koninkrijken. Vooral Oostenrijk en Frankrijk probeerden hierbij hun invloed te verhogen, wat de toestand vaak nog ingewikkelder maakte. De paus moest als staatshoofd meermaals de benen nemen. In 1860 richtte hij een internationaal vrijwilligersleger op. Het was was zo’n 10 jaar actief. Er dienden in verhouding veel Meetjeslanders in.

Hoe kwam dat? Wie waren ze? Wat kennen we van hun belevenissen? Er is al af en toe onderzoek gebeurd. Meerdere antwoorden kunnen we afleiden uit tal van brieven die bewaard bleven, maar die ook nieuwe vragen oproepen. Die leiden op hun beurt misschien ook naar nieuwe inzichten en verklaringen.

Roomen of de dood!
Ingekleurde pentekening van een gevecht tussen Garibaldisten en Zoeaven (sterk beschadigd fragment), dat de Urselse zoeaaf Petrus Goossens in zijn uniformkoker bewaarde. (privaat archief)

Onze jaarboeken hebben het formaat 16 x 23 cm en zijn zeer verzorgd uitgegeven, op mooi zacht glanzend papier.

De nummers 3, 4, 8 en 11 tot en met 28 (behalve 14 en 22) zijn nog beschikbaar, aan de prijs van 15 € per exemplaar voor de nummers 1 tot en met 15, 20 € per exemplaar voor de nummers 16 tot en met 26 en 23 € voor de nummers 27 en 28. U kunt deze boeken hier online bestellen.

De volledige reeks is te raadplegen in de hoofdbibliotheek van Maldegem, Schouwburgplein, en in de filialen te Adegem, Donk en Kleit.

De eerste vijftien jaarboeken zijn bovendien hier op onze site beschikbaar als downloadbare PDF-bestanden.

Verdere informatie over onze jaarboeken kan bekomen worden bij onze voorzitter of bij onze secretaris. De adresgegevens vindt u op ons contactformulier.

Onze jaarboeken in PDF-formaat!

De Centrale Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen (PAC, Wilsonplein 2, Gent) bezit een unieke collectie van 112 titels van Oost-Vlaamse heem- en geschiedkundige tijdschriften en jaarboeken. Deze collectie is nagenoeg volledig (voor meer dan 95%).

Een zestal jaar geleden werd begonnen met de ontsluiting van deze tijdschriften en jaarboeken op artikelniveau in de online catalogus van de Centrale Bibliotheek.
De gebruiker kan daar in één beweging al deze tijdschriften doorzoeken op auteur, titel(woord) of trefwoord, en krijgt dan de referenties (jaar, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek.

In 2013 werd gestart met het inscannen van deze publicaties. De technologie die erachter zit maakt dat het heel efficiënt is om de scans te doorzoeken op (combinaties van) woorden. Momenteel is dit project voor 90% gerealiseerd. De PDF-bestanden kunnen op een eenvoudige manier worden gelezen met Acrobat Reader of rechtstreeks in een browser.

In september 2016 gaf de Deputatie groen licht om deze scans te verspreiden naar de heemkundige kringen, zodat zij deze kunnen plaatsen op hun eigen website en/of ter beschikking te stellen van hun leden in het documentatiecentrum.

Van onze eigen jaarboeken zijn de volgende digitale versies hier beschikbaar:

Jaarboek 28 (2022)

Jaarboek 2022
Jaarboek nr 28 – 2022
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

De Redactie
Vooraf

Hugo Notteboom
Het Sint-Annakasteel en zijn bewoners

Hendrik Van de Rostyne (†)
Beschuiten Verkindere, Maldegemse dobbelgebakkene

Jozef Dobbelaere
Een brief van Napoleonsoldaat Ferdinand Musschoot uit Adegem aan zijn ouders

André Van Hauwenhuyse
Het harde leven van Theophiel Goossens (1860-1950), de laatste ‘kloefkapper’ van Donk – 1

Jeroom Van Maldeghem en Redactie
Bloeiend toneelleven in Kleit tussen 1920 en 1940

William De Decker
De inventaris van het sterfhuis Cuelenaere, 1850

Jozef Dobbelaere
Vijf Maldegemse arbeiders stierven in 1920-1922 bij opruimingswerken in de Westhoek

Marc Martens
De wondere pastoor Duvillers van Middelburg – 3

Johan Boelaert
Herinnering aan mijn vader, professor dokter Raoul Boelaert

50 jaar cultuur(advies)raad in Maldegem

WTC Den Akker 50 jaar jong

OKRA Maldegem-Donk viert 50ste verjaardag

100 jaar Lourdesgrot in Donk

125 jaar Nut en Vermaak

150 jaar school op de Kruipuit

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg?

In memoriam Hendrik Van de Rostyne

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Kroniek
Bestuur
Inhoud
Colofon

08/09/2022 : Uitstap Lessen en Edingen

Na twee jaar waarin we een daguitstap met heemkundige kring Het Ambacht Maldegem  moesten missen, zijn we blij weer te kunnen aanknopen bij wat na Antwerpen, Ieper, Leuven, Sain-Omer en Boom – Mechelen, stilaan een traditie aan het worden was. Als bestemming voor onze dagreis kozen we, in samenwerking met Davidsfondsafdelingen Maldegem en Adegem, voor Lessen/Lessines en Edingen/Enghien, twee stadjes in Henegouwen, net onder de taalgrens, en vooral: stadjes met een buitengewoon rijk patrimonium.    

De reis is gepland voor donderdag 8 september e.k.; het programma ziet er als volgt uit:

–  08:00 u. vertrek aan Maldegem zwembad
– 09:30 u. koffie en ontbijtkoek in het Hôpital Notre Dame à la Rose
– 10:00 u. bezoek aan het hospitaal met zijn historische en artistieke collecties
– 12:15 u. middagmaal met soep, osso bucco, dessert + 1 drank aan tafel, koffie of thee
– 13:30 u. met de bus naar de porfiergroeven van Lessen; vanop de bus vertelt een gids over de ontginning van de steen
– 14:30 u. vertrek naar Edingen, 20 km. oostwaarts
– 15:15 u. wandeling door het park van Edingen, 
– 16:00 u. bezoek aan het voormalige Kapucijnenklooster met kerk, sacristie en crypte.
– 17:30 u. uitblazen met een drankje
– 18:00 u. huiswaarts.

De deelname aan deze dagreis is beperkt tot 50 personen. U kunt reserveren door overschrijving, vóór 28 augustus 2022, van 62,00 € per persoon, op rekeningnummer (IBAN) BE51 9799 5939 3962 , (BIC) ARSPBE22 van Het Ambacht Maldegem.
In die prijs zijn begrepen vervoer, koffie bij aankomst in Lessen, gegidst bezoek aan het Hôpital Notre Dame à la Rose, middagmaal, ommetje langs de porfiergroeve van Lessines, geleid bezoek aan een deel van het kapucijnen klooster van Edingen.
Wie over museum-pass beschikt, mag van die 62,00 euro ineens 7,90 euro aftrekken, en betaalt 54,10 € voor zijn/haar deelname aan deze daguitstap. Wél zorgen dat je je pass bij je hebt op 08.09!

Gezien het beperkte aantal deelnemers is het aan te raden uw inschrijving ook telefonisch of per e-mail vast te leggen.

Contactadressen:
Marc Martens, tel. 050-71.55.67,  marcpjmartens@hotmail.com
Walter Notteboom, tel. 050-71.19.03,  walter.notteboom@skynet.be

De geschiedenis van het Hôpital Notre Dame à la Rose – Gasthuis Onze Lieve Vrouw met de Roos te Lessen gaat terug tot 1242; tot 1980 fungeerde het als ziekenhuis. Het omvat een indrukwekkend complex van gebouwen, daterend van de 16de tot de 18de eeuw, en thans ingericht als museum met o.m. ziekenzalen, refter, kapel, lokalen met de collectie medische instrumenten, een kunstgalerij, een kruidentuin, enz.

De steengroeven van Lessen leveren al eeuwenlang het harde porfier waaruit kasseien gemaakt worden. Vanaf een standpunt met panoramisch uitzicht observeren we de actieve uitbating.

Edingen – Enghien was ooit een productiecentrum van wandtapijten. Vanaf 1607 behoorde het stadje aan de familie Van Arenberg, een naam die velen van ons doet denken aan het Arenbergpaleis in Brussel of de Arenbergschouwburg in Antwerpen, of zelfs aan de Prosperpolder bij Doel of het begijnhof van Sint-Amandsberg bij Gent. Leden van deze hoogadellijke familie waren in de 18de eeuw ook heren van Middelburg.

De familie Van Arenberg liet in Edingen een kasteel optrekken binnen een 183 hectaren groot, ommuurd park met vijvers en beelden, dat gold als één van de mooiste tuinen van Europa. In het begin van de 20ste eeuw werd het domein gekocht door de industrieel baron Empain, die er eveneens een kasteel liet bouwen. Thans is het park eigendom van de stad, die het in zijn vroegere luister tracht te herstellen en onderhouden.

De grote onbekende in ons reisprogramma is het kapucijnenklooster van Edingen. Het werd gesticht in de17de eeuw; de crypte van de kloosterkerk werd de laatste rustplaats van verscheidene prinsen en hertogen van Arenberg en hun dames.

In 1997 werd het klooster opgeheven. Met onmetelijk veel  toewijding en idealisme wordt het thans beheerd door een privé-stichting.

U ziet het, opnieuw een mooi en gevarieerd reisprogramma zoals u het van ons gewend bent!

We verheugen ons op uw deelname!
Marc Martens, voorzitter.
Dominique Van Wijnsberghe, bestuurslid.
Walter Notteboom, erevoorzitter.

 

Jong krachtbaltalent in Maldegem-Donk

Wie zijn deze spelers en hun coaches, in welk jaar is de foto genomen? (Foto uit de collectie van wijlen meester Paul De Ceuninck) (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Jongensschool Maldegem-Donk

Ook van deze voorbeeldige knapen in een klas van meester Himschoot in Donk zouden we graag de namen te weten komen, plus de jaargang waartoe ze behoren. (Foto uit de collectie van wijlen meester Paul De Ceuninck) (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Meisjesschool Maldegem-Donk

Hier wordt een klas jongedames van de meisjesschool in Maldegem-Donk wereldwijs gemaakt, zoveel is duidelijk. Maar hoe heette de zuster-onderwijzeres, kent iemand de namen van de meisjes, uit welk jaar dateert deze foto, die afkomstig is uit de collectie van wijlen meester Paul De Ceuninck? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Jaarboek 27 (2021)

Jaarboek 2021
Jaarboek nr 27 – 2021
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Redactie
Vooraf

Marc Martens
Een triomfboog voor Napoleon

Jozef Dobbelaere
De inzet van het 39e Linieregiment in mei 1940 in Maldegem

Hugo Notteboom
Wie ons bezoekt, wordt ook bezocht. Geschiedenis van de Maldegemse herbergen

William De Decker
De inventaris van meester Wallemacqs bezittingen in 1850

Marc Martens
De wondere pastoor Duvillers van Middelburg – 2

Jozef Dobbelaere
Aanvulling bij het artikel over verplichte tewerkstelling in Duitsland in 1943-1944

Marc Martens
Molens in Adegem, Maldegem en Middelburg

Jan Taeldeman
55 jaar carnavalvereniging d’ Euzdre Veuze

Jozef Dobbelaere
Ferm-Adegem, voorheen Boerinnenbond en later KVLV, bestaat 100 jaar

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

Marc Martens
Kroniek

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Bestuur
Inhoud
Colofon

Wijkschool Strobrugge (?)

Deze foto komt uit een reeks waarvan er één op de achterzijde het jaartal 1962 draagt. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een klasje van de school op Strobrugge.
Kent iemand de namen van de figuranten die nu, bij leven en welzijn, prille 60-ers moeten zijn? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Wijkschool Strobrugge (de klas van juffrouw Anna Standaert)

De wijkschool op Strobrugge: de klas van juffrouw Anna Standaert met niet minder dan 26 kleuters. Kent iemand hun namen, en eventueel het jaar waarin deze foto genomen is? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Kleitse notabelen

Een studio-opname van een voornaam Kleits gezelschap.
Zittend, in het midden, onderpastoor Albert Roegiers en links van hem (rechts op de foto) meester Jan Strybol.
Wie zijn de andere figuranten, wat verbindt hen, wat was de aanleiding voor deze foto en in welk jaar zou die genomen zijn? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Kleitse Xaverianen

Andermaal een Kleits genootschap: de Xaverianen of Ciezen, in Kleit gesticht in 1866. De foto is waarschijnlijk genomen tijdens een daguitstap, mogelijk zelfs een reis naar Lourdes. Helemaal boven links onderpastoor Albert Rogiers, onderaan rechts meester Jan Strybol. Wie poseerden hier nog meer, netjes uitgedost tegen een ruige achtergrond, waar is de foto genomen en in welk jaar? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Volk rond Vilders Molen (1)

Vilders molen of Vilders z’n mēū’ne, zo genoemd naar zijn laatste eigenaars, gaf zijn naam aan een Maldegemse wijk, het Molentje of ’t Mēū’ntje, en zag in zijn schaduw een kleurrijk volksleven ontstaan. Deze eerste van vier foto’s met de molen in de hoofdrol en inwoners van de wijk en belendende percelen als figuranten, is vermoedelijk genomen tussen 1940 en 1946. Kent iemand de namen van het jonge volkje – meest meisjes – dat hier voor de foto is toegestroomd? Aan de kledij te zien, was het geen ordinaire week- of werkdag toen de foto werd genomen. Was er toen een bijzondere gebeurtenis? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!

Volk rond Vilders Molen (2)

Deze foto met Vilders molen in een hoofdrol en enkele inwoners, waarschijnlijk alweer van de wijk Molentje als figuranten, dateert vermoedelijk eveneens uit de jaren 1940 à 1946. Wie hebben hier de trap naar het molenkot bezet, en wie hield liever de voeten op de begane grond? (Stuur ons een bericht!)

In deze rubriek vindt u oude foto’s die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.
Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.
We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!