Categorie archieven: Overige uitgaven

Geschiedenis van Maldegem, deel I

Geschiedenis van Maldegem – deel I : Van de prehistorie tot de Franse Revolutie

Een boekuitgave van het gemeentebestuur Maldegem, in samenwerking met lokale heemkundevrijwilligers. Dit eerste deel omvat de geschiedenis van het Ambacht Maldegem van de prehistorie tot aan de Franse Revolutie. Later verschijnt er ook nog een tweede deel, waarin de geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt beschreven.

Aan dit eerste deel is vele jaren gewerkt door Hugo Notteboom en medeauteurs Ronny Debbaut en Paul Van de Woestyne. Zij werden hierin bijgestaan door een ervaren redactiegroep. Het boek is geschreven op basis van geheel nieuw archiefonderzoek en enkele gegevens uit eerder verschenen publicaties. Bijzondere aandacht is besteed aan de illustraties, alsook aan het kaartmateriaal, waarvan verschillende zijn getekend door Rudi Longueville. Het uitgebreide namenregister is samengesteld door eindredacteur Freddy Pille.

Het boek telt een 400-tal bladzijden, heeft een harde kaft, is rijk geïllustreerd en in vierkleurendruk. 
De inhoudstafel kan je hier downloaden :
www.maldegem.be/inhoudstafel-geschiedenis-van-maldegem-deel-i

Kostprijs: 40 euro
Verkooppunten: gemeentehuis, bibliotheek, CC Den Hoogen Pad en lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Online te bestellen op :
https://ocmwmaldegem.ccvshop.be/Boek-Geschiedenis-van-Maldegem-deel-I

Bewerkingen van Parochieregisters

De bewerkingen van de parochieregisters van Maldegem en omliggende gemeenten door Gilbert De Lille vormen een indrukwekkende stapel. Na Maldegem kwamen Adegem,  Oostwinkel, Sint-Laureins en Middelburg aan bod.  

Het Ambacht Maldegem verzorgde de uitgave van deze bewerkingen, die de familievorsers reeds veel dienst hebben bewezen.  Ze bevatten telkens de inhoud van de originele parochieregisters uit de periode 1600 tot 1800: Dopen, Huwelijken en Overlijdens, met alle detailgegevens.

Bij de dopen zijn de kinderen gerangschikt onder de ouders en is er een aparte alfabetische lijst op naam van de moeders. De huwelijken zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de man,  en nog eens apart op naam van de vrouw. De overlijdens zijn alfabetisch gerangschikt op naam van man en vrouw.

Uitgegeven volumes
MALDEGEM 2450 pagina’s
ADEGEM 1720 pagina’s
OOSTWINKEL 850 pagina’s
SINT-LAUREINS 2220 pagina’s
MIDDELBURG 1650 pagina’s

De werken zijn te raadplegen in de meeste genealogische centra :
Oostende, Merksem, Melle, Kortrijk… en in de P.O.B. te Maldegem, Schouwburgplein.
U kunt de bewerkingen ook online bekijken op de website van Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland.

Meetjeslandse Toponiemen

  

Uitgave van de reeks
Toponiemen uit het Meetjesland van vóór 1600

De reeks verschijnt op initiatief van de Stichting Achiel De Vos, onder de supervisie van prof. dr. Johan Taeldeman en prof. dr. Magda Devos van de Rijksuniversiteit Gent.

De toponiemen werden bijeengezant door wijlen Achiel De Vos en Luc Stockman, en werden aangevuld en verklaard door de diverse auteurs. Elk boek bevat een of meerdere kaarten met aanduiding van de plaatsnamen.


Verschenen delen :
Adegem (1989), Maldegem en Sint-Laureins (1990), Aalter (1991), Bellem (1992), Lovendegem (1993), Eeklo (1994), Hansbeke (1995), Zomergem (1997), Merendree (1999), Vinderhoute (2001), Oostwinkel en Ronsele (2006), Ursel (2008), Landegem (2009),  Lembeke (2010), Nevele (2011), Kaprijke (2012), Wondelgem (2016), Waarschoot (2017), Vosselare (2021) en Poesele (2022)…

Online bekijken/downloaden in PDF-formaat :
Zie de website van de Stichting Achiel De Vos


Het Parochiale Leven


Het Parochiale Leven
Een uitgave uit 1989
288 pagina’s.
Gekartonneerd, kwartoformaat, teksten geïllustreerd met 420 foto’s.
Prijs :
Laatste exemplaren:
slechts 8 €
Verzendingskosten 7 €

Dit werk online bestellen  

    

Parochie St.-Barbara Maldegem:
Ontstaan – de St.-Barbarakerk – de patroonheilige, St.-Pieter of St.-Barbara? – de reeks pastoors – de kosters – het zangkoor – de kerkbedienaars – sacramenteel leven – patronage – volksmissies – Mariadevotie – processies – de Lourdesvrienden – oorlogskapel Strobrugge – een kerk voor het Vossenhol – een kapel op het Vossenhol – het vrij onderwijs in Maldegem – de zondagsschool in Eelvelde – oprichting van de school van de ZZ. Maricolen – de school van Strobrugge en van het Vossenhol – de Landbouwhuishoudschool – de borduurscholen – honderd jaar Broederschool in 1989 – de Katholieke Vrije Burgersgilde – de onderpastoors, bezielers van het verenigingsleven – Maldegemse priesters en kloosterlingen – missiewerking: missionarissen uit de vijf parochies, waar arbeid(d)en ze?

Parochie Sint-Adrianus Adegem:
De patroon St.-Adrianus – geschiedenis van het kerkgebouw -de ommegang met de kapellen voor St.-Godelieve – het beeld van het Heilig Hart – monument voor de gesneuvelden – klokken en klokluiders – kruisweg van het Westeindeken – pastoors van Adegem – onderpastoors – kosters en zangkoor – confrerieën en broederschappen – processies – volksmissie – gebruiken van wieg tot graf – Adegemse geestelijken – Mgr. Leo De Kesel, een Adegemnaar – eremissen op de parochie – pater Ernest Tuypens.

Parochie St.-Petrus en Paulus Middelburg:
Gezicht op Middelburg – heerlijkheid en parochie – de kanunniken – klooster en hospitaal – katholieke enclave en missie – Middelburg als graafschap – de parochiekerk – de lijdensweg van een kerk – kerkinterieur en meubilair – Middelburg mirakeldorp – de pastoors van Middelburg – de genootschappen – De processie – Zang en muziek – de Zusters van het H. Hart – van St.-Hubertusschool naar Broederschool – Roepingen – het rijke verenigingsleven.

Parochie St.-Vincentius a Paulo, Kleit:
Oprichting van de parochie – parochieherders – onderpastoors – het kerkinterieur – de patroonheilige – de kosters en het kerkpersoneel – zendingen – de oprichting van het Maria-oord door pastoor Brewée – devotie op den Doorn -bedevaarten op Hemelvaartsdag – de verdwenen kapel op het plein – de processie – bond van het H. Hart en de Xaverianen – de zondagsschool – Kleitse roepingen – het onderwijs – de Vrije Meisjesschool – de school van den Doorn.

Parochie St.-Jozef, Donk:
Stichting van de parochie – pastoors – het kerkinterieur – het orgel – Kruisdagen en processie – kerkbedienaars – Donkse roepingen – het K.V.L.V. vroeger Boerinnengilde – de Landelijke Gilde – de Landelijke Rijvereniging – K.W.B. en A.C.V., K.B.G. en K.A.V. – Mariale devotie, de grot van Donk en andere kapellen.

De bijdragen in “Het Parochiale leven” zijn van de hand van:

Marc Martens, Hugo Notteboom, Jeroom Van Maldeghem, Walter Notteboom, Paul De Ceuninck, Florent en Dirk De Zutter, Georges De Vogelaere, Willy Cauwels.

Foto’s uit de verzamelingen van het Ambacht Maldegem en van Irenée De Baets (†), Hendrik De Clercq, Walter Notteboom, Johan Van Laere, A.C.L. Brussel.