Bestellingen

Aan de hand van onderstaand formulier kunt u ons eenvoudig uw bestelling doorgeven. Wij nemen vervolgens per telefoon of per e-Mail contact met u op om de nodige afspraken te maken m.b.t. betaling en verzending. Betaling geschiedt in principe middels voorafgaande storting van het verschuldigde bedrag, eventueel vermeerderd met de verzendkosten, op rekeningnummer
IBAN BE 519799 5939 3962 / BIC ARSPBE22
van VZW Het Ambacht Maldegem, B-9990 Maldegem.