Categorie archieven: Mededelingen

Voorstelling Jaarboek 29 (2023)

Zoals in de voorbije zes jaar zal de boekvoorstelling doorgaan in Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te Maldegem, en dit op zaterdag 20 januari 2024 om 14 uur.

Intekenaars op het jaarboek zijn daarmee ook de facto uitgenodigd op de boekvoorstelling. De schikkingen zullen ook via weekblad Vrij Maldegem worden meegedeeld.

Er is ook gelegenheid om het boek af te halen op maandag 22 januari in de Gemeentelijke Bibliotheek van 10 tot 13 uur en van 15 tot 18 uur.

Bekijk de folder met alle details over het nieuwe jaarboek!

Samenwerking Ambacht Maldegem en Openbare Bibliotheek

In de loop der jaren heeft Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem een eigen bibliotheek opgebouwd, die een 350-tal boeken omvat, vooral over algemene, regionale en lokale geschiedenis, en daarnaast een 12-tal (niet altijd complete) reeksen van geschied- en heemkundige tijdschriften, vooral met focus op het Meetjesland.

Onlangs ging Het Ambacht een overeenkomst aan met de gemeentelijke Openbare Bibliotheek Maldegem om zijn boekenbestand ook beschikbaar te stellen voor een ruimer publiek. Sinds begin juni is de catalogus van de bibliotheek van Het Ambacht dan ook geïntegreerd in de catalogus van de Openbare Bibliotheek.

Wie daarin op zoek gaat op basis van auteursnaam, titel of onderwerp, en daarbij uitkomt bij een boek dat de heemkundige kring bezit, treft bij de boekbeschrijving onder “Waar staat het?” dan ook de aanduiding Collectie Ambacht Maldegem aan.

Geïnteresseerden kunnen het boek opvragen aan de balie van de Openbare Bibliotheek, waarna het na hoogstens 14 dagen ter beschikking komt voor lezing of inzage. Deze consultatie moet gebeuren in de leeszaal van de Bibliotheek: de boeken worden ter beschikking gesteld, niet uitgeleend voor lezing of raadpleging thuis. Wel kunnen ze gedurende drie weken bewaard blijven in de Bibliotheek, periode die zo nodig kan verlengd worden.

Uitzondering wordt gemaakt voor een beperkt aantal boeken, die wegens hun zeldzaamheid of kwetsbaarheid niet ter beschikking kunnen gesteld worden.

De Openbare Bibliotheek registreert behalve auteur en/of titel van het boek, ook de datum van aanvraag en naam van de aanvrager, en datum van teruggave aan de tussenpersoon, bestuurslid van Het Ambacht.

Om beschadigingen te vermijden, wordt het maken van fotokopieën uit de boeken van Het Ambacht Maldegem niet toegestaan, fotograferen van de gewenste passages kan wél.