Categorie archieven: Jaarboeken

Onze jaarboeken hebben het formaat 16 x 23 cm en zijn zeer verzorgd uitgegeven, op mooi zacht glanzend papier.

De nummers 3, 4, 8 en 11 tot en met 28 (behalve 14 en 22) zijn nog beschikbaar, aan de prijs van 15 € per exemplaar voor de nummers 1 tot en met 15, 20 € per exemplaar voor de nummers 16 tot en met 26 en 23 € voor de nummers 27 en 28. U kunt deze boeken hier online bestellen.

De volledige reeks is te raadplegen in de hoofdbibliotheek van Maldegem, Schouwburgplein, en in de filialen te Adegem, Donk en Kleit.

De eerste vijftien jaarboeken zijn bovendien hier op onze site beschikbaar als downloadbare PDF-bestanden.

Verdere informatie over onze jaarboeken kan bekomen worden bij onze voorzitter of bij onze secretaris. De adresgegevens vindt u op ons contactformulier.

Onze jaarboeken in PDF-formaat!

De Centrale Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen (PAC, Wilsonplein 2, Gent) bezit een unieke collectie van 112 titels van Oost-Vlaamse heem- en geschiedkundige tijdschriften en jaarboeken. Deze collectie is nagenoeg volledig (voor meer dan 95%).

Een zestal jaar geleden werd begonnen met de ontsluiting van deze tijdschriften en jaarboeken op artikelniveau in de online catalogus van de Centrale Bibliotheek.
De gebruiker kan daar in één beweging al deze tijdschriften doorzoeken op auteur, titel(woord) of trefwoord, en krijgt dan de referenties (jaar, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek.

In 2013 werd gestart met het inscannen van deze publicaties. De technologie die erachter zit maakt dat het heel efficiënt is om de scans te doorzoeken op (combinaties van) woorden. Momenteel is dit project voor 90% gerealiseerd. De PDF-bestanden kunnen op een eenvoudige manier worden gelezen met Acrobat Reader of rechtstreeks in een browser.

In september 2016 gaf de Deputatie groen licht om deze scans te verspreiden naar de heemkundige kringen, zodat zij deze kunnen plaatsen op hun eigen website en/of ter beschikking te stellen van hun leden in het documentatiecentrum.

Van onze eigen jaarboeken zijn de volgende digitale versies hier beschikbaar:

Jaarboek 29 (2023)

Jaarboek 2023
Jaarboek nr 29 – 2023
Uitvoerig geïllustreerd.
    

Formaat : 16 x 23 cm. Stevig ingenaaid boek, kleurenkaft, ca. 320 pagina’s. Zoals steeds zijn de artikels rijk geïllustreerd met plans, documenten en foto’s. Een boek vol afwisseling en met een fraaie lay-out.

Datum van verschijnen:
Zoals in de voorbije zes jaar zal de boekvoorstelling doorgaan in Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te Maldegem, en dit op zaterdag 20 januari 2024. Intekenaars op het jaarboek zijn daarmee ook de facto uitgenodigd op de boekvoorstelling. De schikkingen zullen ook via weekblad Vrij Maldegem worden meegedeeld.

Prijs:
Prijs van het boek bij intekening tot 10 januari 2024: 22 euro.
Een tijdige overschrijving op de rekening 979-9593939-62 (IBAN BE 51 9799 5939 3962, BIC ARSPBE22) van Het Ambacht Maldegem, garandeert u het bezit van de uitgave. Intekenaars van buiten Maldegem die hun boek niet komen afhalen, danken we voor een supplement van 7 euro voor verzendingskosten.

Inhoud:

De Redactie
Vooraf

Eugeen De Lille
Linotypes De Lille – Froedure
en
Marc Martens
Het brandglasraam met Sint-Elooi

Toon De Meester
Verwantschap, een duwtje in de rug voor de carrière van Pieter Bladelin?

Ronny Debbaut
De Sint-Barbaragilde van Middelburg

Marc en Jozef Sierens
Opnieuw een Populierken in Adegem

Jozef Dobbelaere
De Regimenten 7de Jagers te Voet en 1ste Karabiniers vochten in mei 1940 in Adegem

Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere
Soldaten van het 7de Jagers te Voet en 1ste Karabiniers gesneuveld in mei 1940 in Adegem

Marc Martens
De vrijheidsboom onteerd te Middelburg, 1795

Marc Martens
Middelburg bij Maldegem? Nee, bedankt. Liever met Heille.

André Van Hauwenhuyse
Het Leven van Theophiel Goossens (1860-1950), de laatste ‘kloefkapper’ van Donk – Deel 2

Hugo Notteboom
Het Hof ter Vloten In het noorden van Maldegem

Marc Martens
Deken Kerremans op kerkvisitatie in Maldegem, 1691-1714

Lutgarde De Roo
50 jaar Ferm Donk

Piet Blomme
50 jaar jeugdherberg Die Loyale

Jozef Dobbelaere
Nieuws uit Adegem, Maldegem en Middelburg – een kroniek van 100 jaar geleden

Etienne Dhont en Marc Martens
In memoriam Jeroom Van Maldeghem

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Kroniek
Bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 28 (2022)

Jaarboek 2022
Jaarboek nr 28 – 2022
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

De Redactie
Vooraf

Hugo Notteboom
Het Sint-Annakasteel en zijn bewoners

Hendrik Van de Rostyne (†)
Beschuiten Verkindere, Maldegemse dobbelgebakkene

Jozef Dobbelaere
Een brief van Napoleonsoldaat Ferdinand Musschoot uit Adegem aan zijn ouders

André Van Hauwenhuyse
Het harde leven van Theophiel Goossens (1860-1950), de laatste ‘kloefkapper’ van Donk – 1

Jeroom Van Maldeghem en Redactie
Bloeiend toneelleven in Kleit tussen 1920 en 1940

William De Decker
De inventaris van het sterfhuis Cuelenaere, 1850

Jozef Dobbelaere
Vijf Maldegemse arbeiders stierven in 1920-1922 bij opruimingswerken in de Westhoek

Marc Martens
De wondere pastoor Duvillers van Middelburg – 3

Johan Boelaert
Herinnering aan mijn vader, professor dokter Raoul Boelaert

50 jaar cultuur(advies)raad in Maldegem

WTC Den Akker 50 jaar jong

OKRA Maldegem-Donk viert 50ste verjaardag

100 jaar Lourdesgrot in Donk

125 jaar Nut en Vermaak

150 jaar school op de Kruipuit

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg?

In memoriam Hendrik Van de Rostyne

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Kroniek
Bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 27 (2021)

Jaarboek 2021
Jaarboek nr 27 – 2021
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Redactie
Vooraf

Marc Martens
Een triomfboog voor Napoleon

Jozef Dobbelaere
De inzet van het 39e Linieregiment in mei 1940 in Maldegem

Hugo Notteboom
Wie ons bezoekt, wordt ook bezocht. Geschiedenis van de Maldegemse herbergen

William De Decker
De inventaris van meester Wallemacqs bezittingen in 1850

Marc Martens
De wondere pastoor Duvillers van Middelburg – 2

Jozef Dobbelaere
Aanvulling bij het artikel over verplichte tewerkstelling in Duitsland in 1943-1944

Marc Martens
Molens in Adegem, Maldegem en Middelburg

Jan Taeldeman
55 jaar carnavalvereniging d’ Euzdre Veuze

Jozef Dobbelaere
Ferm-Adegem, voorheen Boerinnenbond en later KVLV, bestaat 100 jaar

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

Marc Martens
Kroniek

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 26 (2020)

Jaarboek 2020
Jaarboek nr 26 – 2020
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Redactie
Vooraf

Walter Notteboom en Eugeen De Lille
De Maldegemse velodroom, 1931-1954

Hugo Notteboom
Wapen van Maldegem

Marc Martens
Twee notariële akten betreffende herberg De Beurze in Middelburg

Frans Van Zieleghem
Medard Van Waeyenberghe uit Adegem, verplicht tewerkgesteld in Noorwegen

Marc Martens
De wondere pastoor Duvillers van Middelburg

Hugo Notteboom
Onze Congo

Erik Blomme, Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Tekstaffiches in Maldegem tijdens de Eerste Wereldoorlog – 1918

Patrick Pasmans
Een medaille ter ere van luitenant-generaal ridder van Strydonck de Burkel

Marc Martens
Inventaris van het sterfhuis en winkel Reyniers in de Marktstraat te Maldegem, 1858

Marc Martens
Marcel Posman, Hees, 10 mei 1944

Walter Notteboom
De bevrijdingsstoet te Adegem, 8 september 1945

Jozef Dobbelaere
Jonge mannen uit Adegem, Maldegem en Middelburg verplicht tewerkgesteld in Duitsland in 1943-1944

Marc Martens
Waarom maar de helft van het kasteel van Middelburg werd opgegraven

Jacques De Taeye, Kiran Van Landschoot en Marc De Schinkel
100 jaar KSK Maldegem

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

Het Ambacht verrijkt met twee schenkingen

Marc Martens
Kroniek

Index op 25 jaarboeken van Het Ambacht Maldegem

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Bestuur
Inhoud
Colofon

Geschiedenis van Maldegem

Jaarboek 25 (2019)

Jaarboek 2019
Jaarboek nr 25 – 2019
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Marc Martens – Walter Notteboom
Vooraf

Bert Moeyaert
De velodroom van Maldegem en pistekoersen in breder perspectief

Walter Notteboom en Eugeen De Lille
De velodroom van Maldegem – Periode 1909-1930

Marc Martens
Te Bijsterveld, de Rietvijver of het Leeggoed op Kleit

Marc Martens
De Bladelintriptiek, kopie en origineel

Daniël Verstraete (†)
Het Hof van Brezende

Uit de kronieken van de Zusters Maricolen Maldegem. Gebeurtenissen in en rond het klooster van Maldegem gedurende de Eerste Wereldoorlog

Walter Notteboom
Inleiding

De kroniek van 4 augustus 1914 tot december 1918

Walter Notteboom en Gothard De Coninck
Een Adegemse Meester. Serafien Goethals (1862-1942), beeldsnijder en fietsenmaker

Marc Martens (inleiding)
Middelburg in puin, september-oktober 1944

Erik Blomme, Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Oorlogsaffiches 1914-1918

Marc Martens
Jef Van Maldegem, Maldegemse Meester, 1919-1971

Etienne Dhont
Uitreiking onroerenderfgoedprijzen 2019

William De Decker
Het Maldegemse gemeentearchief en zijn vrijwilligers

Marc Martens
Noël Ryheul en 50 jaar Maldegemse Filmkes

Guido Stroo
50 jaar Trekkersgroep De Smokkelaars

Jimmy Van Rumst
Vrij Maldegem blaast 75 kaarsjes uit

Piet Blomme en Robert De Clerck
100 jaar Verbond VOS – Vlaamse Vredesvereniging, Afdeling Maldegem

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

In memoriam Marianne Posman

Marc Martens
Kroniek

Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem vzw
Bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 24 (2018)

Jaarboek 2018
Jaarboek nr 24 – 2018
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Marc Martens
Vooraf

Jozef Dobbelaere
De Slag van Burkel en de bevrijding van Maldegem op 19 en 20 oktober 1918

Jozef Dobbelaere
De inhuldiging van het monument van Burkel op 18 oktober 1931

Walter Notteboom
Slag van Burkel – De herdenking 100 jaar later op 19 oktober 2018

Koenraad De Ceuninck
1968. Politieke rebellie in Maldegem

Jozef Dobbelaere en Peter Vanbaelenberghe
Richard Van de Walle uit Adegem, in 1941 veroordeeld voor spionage, in 1944 gestorven in Siegburg (D)

Jeroom Van Maldeghem en Albert Verleyen
In en rondom de Kleitse kerktoren. Sprokkels uit 155 jaar geschiedenis, 1863-2018

Erik Blomme, Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Tekstaffiches in Maldegem tijdens de Eerste Wereldoorlog – 1916

Marc Martens
Oude grafstenen rond de kerk van Middelburg – 2

Lieven De Smet en Jan Taeldaman
50 jaar Bezemblokkers – Bezemkot

Jozef Dobbelaere
Tegoeden van Maldegemse burgers einde 1918 voor nog niet betaalde arbeid

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

M.M.
Pastoor Herman Vandewalle verliet Middelburg en Donk

W.N.
Pastoor-deken Stefaan De Paepe verlaat Maldegem

Walter Notteboom
In memoriam Gilbert De Lille

Marc Martens
Kroniek

Het bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 23 (2017)

Jaarboek 2017
Jaarboek nr 23 – 2017
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Marc Martens
Vooraf

Raf Heyde en Marc Martens
Jan Van de Putte, een vergeten Maldegems-Brugs kunstenaar

Redactie
Oorlogsverslagen van de Maldegemse pastoors

Geert De Baets
Een stukje “Adegem-Dorp”, van 1860 tot 2017

Hugo Notteboom
Baljuw Cornelis Boudins en familie

Jozef Dobbelaere
Soldaat Urbain Ghekiere uit Emelgem vocht in 1918 aan het Schipdonkkanaal bij Stroobrugge

Walter Notteboom
Willen is Kunnen, een Maldegemse turnclub, 1911-1928

Jozef Dobbelaere
Honoré Trenson uit Maldegem, in 1942 omgekomen bij een ontploffing in een chemische fabriek in Tessenderlo

Hugo Notteboom
Over de familie van kardinaal Jozef De Kesel

Gabriël Decock
Herinneringen aan Kleitse families

Antoon De Roo
Het Kleit uit mijn kinderjaren

Iris De Pover en Jozef Dobbelaere
Soldaat Kenneth D. Duncanson rust nu op het Canadees kerkhof in Adegem

Marc Martens
Oude grafstenen rond de kerk van Middelburg

Erik Blomme, Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Tekstaffiches in Maldegem tijdens de Eerste Wereldoorlog, de jaren 1914 en 1915

KVG-bestuur
50 jaar KVG Maldegem

Jan Willems
Maldegem en partnergemeenten, 50 jaar verbroedering

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

Walter Notteboom
Bij het heengaan van ons bestuurslid Georges De Vogelaere

Patrick Remmerie
In memoriam Moeder Juliana

Redactie
In memoriam Paul de Wispelaere
Het huis, de tuin en het dorp van Paul De Wispelaere

Marc Martens
In memoriam Johan Taeldeman

Redactie
Kroniek
Mede te delen

Het bestuur
Inhoud
Colofon

Jaarboek 22 (2016)

Jaarboek 2016
Jaarboek nr 22 – 2016
Uitvoerig geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
    

Marc Martens
Woord vooraf

Jaak De Flou
Vwoêr een koartje of nen kleut – deel 2

Koenraad De Ceuninck
Veertig jaar na de gemeentelijke fusies. Een terugblik op het ontstaan van onze gemeentegrenzen

Redactie
De Groote Oorlog, zoals beleefd door vier Maldegemse onderwijzers

Dirk Van Kerchove
Adrianus Chilius, een humanist uit Maldegem

Hugo Notteboom
Voornaam bezoek te Maldegem

Walter Notteboom
E.H. Robert De Kesel, ‘de bouwer’
Het Furfozennest in de Kleitse bossen

Marc Martens
Een vierde reeks aanvullingen bij de biografie van Pieter Bladelin

Annemie Van Ootegem
22.03.2016

Jozef Dobbelaere
De tewerkstelling van Maldegemse arbeiders en arbeidsters tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bestuur F.C. Sobemai
50 jaar F.C. Sobemai

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er honderd jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg?

Redactie
Adegemnaar Jozef De Kesel kardinaal
Maldegemnaar Lode Aerts, bisschop van Brugge

Redactie
Kroniek

Het bestuur
Inhoud
Colofon
 

Jaarboek 21 (2015)

Jaarboek 2015
Jaarboek nr 21 – 2015
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Marc Martens
Woord vooraf

Marc Martens
De Arme Klaren te Middelburg. Het monasterium, zijn stichters, bewoners en geschiedenis

Hugo Notteboom
Gesuch um Reiseschein – Verzoek om een reispaspoort

Jaak De Flou
Vwoêr een koartje of nen kleut. Een herinnering aan Kleitse cafés, winkeltjes en handelszaken

Eugeen De Lille
De Duikalmanakken van Gezelle in Victor De Lille’s Duimpjesreeks ‘als toemaatje’

Jozef Dobbelaere
Soldaten uit Adegem, Maldegem en Middelburg in dienst van Napoleon

Walter Notteboom
De heropbloei van KSA Adegem (1952-1961) en de bouw van het jeugdhuis (1956-1958)

Marc Martens
Een renaissance: het orgel van de Sint-Jozefkerk in Donk

Bestuur VV Adegem
125 jaar Verenigde Vrienden Adegem, 1890-2015

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg

Hugo Notteboom
In memoriam bestuurslid Robert Van Vooren

Redactie
Kroniek

Het bestuur
Inhoud
Colofon
 

Jaarboek 20 (2014)

Jaarboek 2014
Jaarboek nr 20 – 2014
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Marc Martens
Woord vooraf

Redactie
Walter Notteboom, stichter en bezieler van Het Ambacht

Walter Notteboom
Terugblik op dertig jaar Het Ambacht Maldegem (1984-2014)

Marc Martens
Het Ambacht, het Vrije en ander jargon

Marc Martens
De arreslee van dokter en oud-burgemeester Désiré Van Mullem

Jozef Dobbelaere
Het dagelijks leven in Maldegem tijdens de Eerste Wereldoorlog – Deel 3: 1918

Jozef Dobbelaere
De bevrijding in 1918 van Adegem, Maldegem en Middelburg en de strijd aan het Schipdonkkanaal

Thomas De Groote
Stoom door Maldegem: geschiedenis van de stoomtram Breskens-Maldegem 1887-1949

Marc Martens
Deken Kerremans’ visitaties aan kerk en parochie van Middelburg (1691-1714)

Marc Martens
Heilwensen voor kanunnik J.O. Andries, 19 juli 1864

Gerlind Martens
Gidsen Gertrude blaast 50 kaarsjes uit

Leo De Kesel
50 Jaar autowijding in Adegem

Dirk Dupré
150 jaar KUMA, Kunstacademie Maldegem-Aalter

Marc Martens en Dirk De Zutter
150 Jaar Ware Vrienden Middelburg

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg

Redactie
Kroniek

Het bestuur
Inhoud
Colofon  

Jaarboek 19 (2013)

Jaarboek 2013
Jaarboek nr 19 – 2013
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom – Marc Martens
Woord vooraf

Redactie
In memoriam: Etienne Dauwels

Jozef Dobbelaere
Het dagelijks leven in Maldegem in de Eerste Wereldoorlog: Deel 2. 1916 – 1917.

Hendrik Van de Rostijne
Leerlooierijen in Maldegem

Marc Martens
Het hospitaal van Middelburg

Hugo Notteboom
Het Steen in Maldegem

Rudy van Elslande
Brandglasramen van Daneel Luenis door abt Lieven Hugenois besteld voor Gent en Papinglo, 1521-1522

Hugo Notteboom
Wolven, kraaien en vossen in het Ambacht Maldegem

Marc Martens
Labeur op het Booneveld in Kleit 1785-1787

Jeroom Van Maldeghem
Het Booneveld, vier generaties verder

Walter Notteboom
Stoet ter gelegenheid van de aanstelling van E.H. Jozef Brewée als pastoor van Kleit, 3 oktober 1948

Hugo Notteboom
De kapel van de H. Theresia van Lisieux aan de Katsweg

Marc Martens
Maldegems oudste vrouwenportretje ontdekt in de kerk

Marc Martens
Een derde leven voor het Van Peteghemorgel in de kerk van Adegem

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg?

Walter Notteboom
Kroniek

Het bestuur
Inhoud
Colofon  

Jaarboek 18 (2012)

Jaarboek 2012
Jaarboek nr 18 – 2012
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
Het dagelijks leven in Maldegem in de Eerste Wereldoorlog:
1. 1914 – 1915.

Jozef Dobbelaere
De weerbare mannen van Maldegem (1915 – 1918)

Raphaël Cromheecke en Walter Notteboom
De familie Cromheecke. Herinneringen aan de kantschool van de gezusters Cromheecke.

Hugo Notteboom
Geschiedenis van het toneel in Maldegem 1918 – 1940

Marc Martens
Een pachtcontract voor het Hooghof in Kleit, 1797

Jeroom van Maldeghem
Bewoners en uitbaters van het Hooghof

Marc Martens
Een jaar- en een weekmarkt voor Middelburg

Marc Martens
De nadagen van het kasteel van Middelburg

Roger Rogghe
Voetschrapers in Maldegem

Walter Notteboom
De grot in Kleit, 1952 – 2012, een succesverhaal

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in 1912

Kroniek
De restauratie van het gemeentehuis en van het oud Rustoord St.-Jozef

Het bestuur
Inhoud
Colofon  

Jaarboek 17 (2011)

Jaarboek 2011
Jaarboek nr 17 – 2011
384 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Walter Notteboom
In memoriam: bestuurslid “meester” Paul De Ceuninck

Hugo Notteboom
Mevrouw Courtmans herdacht

Jozef Dobbelaere
Ernest Tuypens uit Adegem, 46 jaar missionaris in China (1906-1952)

Hugo Notteboom
’t Daghet in den Oosten, een Maldegemse cultuurvereniging tijdens het interbellum

drs F.D.J. Haverkamp en lic. M.P.J. Martens
Een portret van Salomon van Maldeghem (1605 – 1668)

Bram Beelaert
Waar gaan we heen? Beelden van Amerika bij de Maldegemse emigranten, 1903-1930

Redactie
Emigranten doen hun verhaal

Walter Notteboom
Een monument voor de emigratie in Adegem

Marc Martens
De eerste Middelburgenaren bij de stichting van de stad (16de eeuw)

Hendrik Van de Rostyne
De hongersnood van 1847 in Maldegem

Koenraad De Ceuninck
Een Donks figuur: bakker René Coene

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg

Kroniek

Het bestuur

Inhoud

Colofon

Jaarboek 16 (2010)

Jaarboek 2010
Jaarboek nr 16 – 2010
418 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

William Blondeel
“De Congo” van de Maldegemse kolonialen

Wilfried Ingels
Afrika, herinneringen van een broussard

Joseph Lenoir
Mijn koloniale tijd 1952-1959

Walter Notteboom
Nog meer Maldegemse kolonialen

Robert Van De Velde
Mijn diplomatieke loopbaan in Azië, Afrika, Europa, Amerika

Walter Notteboom
Het Davidsfonds Maldegem bestaat honderd jaar 1911 – 2011

Rik Van de Rostyne
De musicus Jozef Tinel en zijn jaren in Maldegem

Thomas De Groote
Inbraken in het Ambacht Maldegem, 1735 – 1795

Hugo Notteboom
Het Maldegemse toneelleven van 1859 tot 1914

Marc Martens
Nieuwe elementen voor de biografie van Pieter Bladelin

Hugo Notteboom
Monseigneur Jozef De Kesel, 26ste bisschop van Brugge

Hendrik Van de Rostyne
Maldegemse bezembinders van weleer 1748 – 1864

Marc Martens
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem, een Zeeuw over Middelburg-in-Vlaanderen

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg

Redactie
In memoriam Albert Van Hoestenberghe

Kroniek

Inhoud

Colofon

Jaarboek 15 (2009)

Jaarboek 2009
Jaarboek nr 15 – 2009
432 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf

Voorstelling Jaarboek 15
Klik op het plaatje om een
grotere versie te bekijken…

    

Walter Notteboom
Woord vooraf
Aan Paul

Jozef Dobbelaere
Een kroniek van de Grote Oorlog in Adegem, Maldegem en Middelburg.
De gesneuvelde soldaten 1914-1918.

Jozef Dobbelaere
De gevechten in Burkel en aan het Schipdonkkanaal in Adegem en Maldegem in 1918

Hendrik Van de Rostyne en Walter Notteboom
Een kwarteeuw Maldegem, 1904-1929
1.Ten tijde van burgemeester Charles Rotsart de Hertaing
2.De startjaren van Hector Cuelenaere als burgemeester
3.Hoogtepunten van de vette jaren : 1926-1927
4.De aanleg van de “nieuwe straat”
5.Een heemkundige wandeling door de “nieuwe straat”
6.Belangrijke personen in de Nieuwstraat

Marc Martens
Pol Verheylezoon, creatieve duizendpoot, artistiek fenomeen

Koenraad De Ceuninck
Het eeuwfeest van de Donkse parochie in 1983

Hugo Notteboom
Route Impériale Maldegem – Breskens

Jeroom Van Maldeghem
Terugblik op de toneelvereniging Idee 82

Hugo Notteboom
Het Adegemse rustoord tegen de vlakte

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden

Walter Notteboom en Hugo Notteboom
Kroniek: Archiefstukken van de graven von Maldeghem – De kapel op Vake – De kapel in de Katsweg – OMDag en Erfgoeddag – Tentoonstelling in Kleit – Varia

Intekeningen

Het bestuur

Inhoud

Colofon

Jaarboek 14 (2008)

Jaarboek 2008
Jaarboek nr 14 – 2008
Uitvoerig geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom, voorzitter
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
De mobilisatie in Adegem, eind 1939 en begin 1940

Anna en Adelin Coopman, Jozef Dobbelaere
Brieven van Adegemnaar Marcel Coopman, geschreven tijdens de mobilisatie in 1939

Thomas De Groote
De NV Grande Vannerie Flandria, een rietmeubelfabriek in Maldegem 1929-1951

Hugo Notteboom
Henry English, vader van Joe English, overleden in Adegem in 1918

Hugo Notteboom
Nog over de Maldegemse cinema’s

Marc Martens
De stichting van de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus in Middelburg

Walter Notteboom – Jeroom Van Maldeghem
De Sint-Vincentius à Paulo parochie van Kleit bestaat 150 jaar (1858-2008)

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) – IV. Neutraal

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg?
Een kroniek van het jaar 1908

Walter Notteboom
De bejaardenzorg… een uitdaging
Het Warmhof… een antwoord

Marc Martens
Het kruis aan de Knokkebaan

Koenraad De Ceuninck
Germain De Ceunick nam afscheid als koster-organist in Kleit

Redactie
Maldegem wint “Thuis voor een beeld”

Walter Notteboom
Maldegemnaars op de Expo ’58

Redactie
Afscheid van Jozef De Baets

Het bestuur van Het Ambacht

Inhoud

Colofon

Jaarboek 13 (2007)

Jaarboek 2007
Jaarboek nr 13 – 2007
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Naar de cinema… Maldegems cinemageschiedenis

Hans Van Landschoot
160 jaar Van Landschoots in Amerika (1847-2007)

Jozef Dobbelaere
De inhuldiging van pastoor Albert De Malsche in 1957 in Adegem
De inhuldigingsstoet met de Adegemse verenigingen 15 september 1957

Pedro Pype
Bunkers van de Hollandstellung tussen Strobrugge en Leestjensbrugge

Jeroom Van Maldeghem
Oorlogsherinneringen aan het Polderken in Middelburg 1940 – 1944

Walter Notteboom
Verhalen omtrent het oorlogsvliegveld Adegem-Maldegem 1940-1044

Pedro Pype
Enkele archeologische en bouwfysische nota’s naar aanleiding van de restauratie-renovatie van een pand in de Kloosterstraat in Middelburg

Walter Notteboom- Jeroom Van Maldeghem
Enkele historische gegevens over Papinglo n.a.v. Open Monumentendag 2007

Pedro Pype
Archeologische en bouwfysische bevindingen i.v.m. Papinglo

Walter Notteboom
Drie Van Landuyts wijken uit naar Amerika tussen 1896 en 1906

Jeroom van Maldeghem
Bijnamen uit Maldegem en Middelburg

Stevens Willy
Leeskens tussen Spaans en Staats

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem-Maldegem-Middelburg

Walter Notteboom
Kroniek: Bladelinfeest Middelburg 29 april 2007
Onthulling van het beeld voor Victor De Lille in december 2006
Erfgoed- en Open Monumentendag 2007

Inhoud.

Colofon.

Jaarboek 12 (2006)

Jaarboek 2006
Jaarboek nr 12 – 2006
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Een beeld voor Victor De Lille

Walter Notteboom
Biografie van Victor De Lille (1863-1940)

Gilbert De Lille
De herkomst van de De Lille’s in Maldegem

Jozef Dobbelaere
Panne met de Duimpjeswagen van Victor De Lille

Paul De Ceuninck – Koenraad De Ceuninck
Drie vliegtuigcrashes in Donk tijdens de Tweede Wereldoorlog

Thomas De Groote
Camiel De Backer, zeven jaar onder de wapens

Jozef Dobbelaere
Pastoor A. D’Hoedt en vijf juffrouwen uit Adegem stichten begin 19de eeuw de Zusters van de Heilige Kindsheid

Hugo Notteboom
Over ‘den Breeden Wegh’ (nu Staatsbaan) in Adegem

Eddy Fourez
De familie De Smidt en het eerste postkantoor in Adegem

Paul De Coninck
Verre verwanten van de families De Coninck

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog – III (1604-1621)

Marc Martens
Het Hooghuysorgel in de St.-Barbarakerk kreeg zijn stem terug

Pedro Pype en Wim Declercq
Archeologisch onderzoek op het Pieter Baldelinplein in Middelburg-in-Vlaanderen

Pedro Pype
Sporen van een agrarische nederzetting en landindeling uit de late Middeleeuwen in de Kanunnik Andrieslaan in Maldegem

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde 100 jaar geleden, in 1906, in Adegem-Maldegem-Middelburg?

Walter Notteboom
Kroniek :
In Memoriam : Deken René Vereecke – koster Pierre Jacques – toneelman Achiel Goethals.
Erfgoeddag 2006 – Monumentendag 2006.

Inhoud.

Colofon.