Jaarboek 7 (2001)

Het zevende jaarboek bevat hoofdzakelijk een kunsthistorische studie van de St.-Barbarakerk van Maldegem door Marc Martens en Jeroom Van Maldeghem en een Parochiegeschiedenis van Maldegem-Donk door meester Paul De Ceuninck.

a. De parochiekerk St.-Barbara te Maldegem
In het voorjaar van 2001 werd een drie jaar durende restauratie van de aloude St.-Barbarakerk tot een goed einde gebracht. Hoewel op initiatief van het Davidsfonds van Maldegem reeds verscheidene verdienstelijke detailstudies i.v.m. de parochiekerk verschenen, vulde een meer uitvoerige en grondige publicatie toch een leemte.

Marc Martens leest uit het amalgaam van stijlkenmerken de bouwgeschiedenis af van de kerk die reeds begint in de 9e eeuw. Dankzij de zorgvuldig uitgevoerde restauratie zijn de sporen van de verbouwingen nog steeds af te lezen op de muren van de kerk. Ook talrijke oude grafzerken verdienen onze aandacht.
Het interieur, de aankleding en het meubilair van de kerk worden beschreven door Marc Martens en Jeroom Van Maldeghem.
Een reeks schitterende kleurenillustraties van de hand van fotograaf Noël Ryheul maken van dit jaarboek een juweeltje.

b. Kroniek van de parochie Donk
Meester Paul De Ceuninck beschrijft het wel en wee van de parochie Donk vanaf de aanvraag tot oprichting in april 1871, over de eerstesteenlegging in september 1877, tot de inzegening van de kerk in mei 1879. Tevens komt het parochiale leven onder de diverse pastoors aan bod, de ontwikkeling van de parochiale verenigingen, feiten uit de oorlog, enz.

Jaarboek 2001
Jaarboek nr 7 – 2001
296 pagina’s.
Zeer rijk geïllustreerd,
met talrijke kleurenfoto’s.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Z.E.H. Deken Stefaan De Paepe
Woord vooraf

Ir. architect Eric Verstraete
De restauratie van de St.-Barbarakerk, geschiedenis van een dossier

Lic. Marc Martens
Bouwgeschiedenis van de St.-Barbarakerk
Klokken in de kerk van Maldegem
Het kerkplein

Jeroom Van Maldeghem
Interieur, aankleding en meubilair van de St.-Barbarakerk

Paul De Ceuninck
Het prille begin en de verdere ontwikkeling van de parochie Maldegem-Donk
onder zijn bedienaars, de eerwaarde heren
1. Theodoor De Swaef 1876 -1887
2. Franciscus Anthonius Van Landeghem 1887 – 1890
3. Theodorus Van Den Breen 1890 -1898
4. Aloysius Van Steenberghe 1898 -1914
5. Camiel Van Laere 1914 – 1922
6. Jozef D’Haese 1922 – 1946
7. Serafien Van Avermaet 1946 – 1951; 1953 – 1984
8. Karel De Cock 1951 – 1953

Paul De Coninck
Bestrijding van besmettelijke veeziekten in de XVIIIe eeuw

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde 100 jaar geleden in 1900 en in 1901

Walter Notteboom
Kroniek