Jaarboek 6 (2000) “Maldeghem, die loyale”

Mme. la Comtesse de Lalaing, née van Maldeghem

In 1849 verscheen in Brussel bij de ‘Imprimerie et Librairie de Ve Wouters, 8, rue d’Assaut’ een prestigieus werk over de geschiedenis van Maldegem. Het werd in het Frans geschreven door Mme La Comtesse de Lalaing, geboren gravin Marie Henriette Octavie Ghislaine van Maldeghem (1787 – 1866), telg van een oud adellijk geslacht.

In haar boek behandelt zij uitvoerig de genealogie van de van Maldeghems, die ze aanvat met Salomon van Maldeghem, die in 1096 zou deelgenomen hebben aan de eerste kruistocht. Zij belicht de wapenfeiten en de verdiensten van vele van Maldeghems, die trouwe diensten leverden aan de graven van Vlaanderen; maar ook de minder fraaie gebeurtenissen komen in deze familiegeschiedenis aan bod.

Het werk was gedrukt in een kleine oplage en slechts weinigen konden zich de bezitter noemen van het originele ‘Maldeghem la Loyale” van Mme de Lalaing.

Hugo Notteboom vond in het Rijksarchief te Brussel heel wat documenten over de schrijfster en stelde een interessante biografie op. Contacten met de familie de Lalaing op het kasteel van Zandbergen en met leden van de Duitse tak van de familie stelden het Ambacht Maldegem onverhoopt in het bezit van schitterend illustratiemateriaal over hun verre voorouders.

Marc Martens zorgde voor een degelijke vertaling in het Nederlands. Talrijke originele documenten waarover Mme de Lalaing in haar tijd beschikte, zijn in het Latijn of het Frans weergegeven, gevolgd door een Nederlandse vertaling.

Het Ambacht nam ook de moeite om een hele reeks documenten op te sporen in de archieven van Gent, Brussel, Brugge, Parijs… , waaraan dikwijls nog de originele zegels, die werden aangewend bij de verluchting van het boek. Het werd een fraaie, waardevolle uitgave. Daarenboven geeft een apart toegevoegde stamboom met de genealogie van de van Maldeghems van de XIIe tot de XXste eeuw meer inzicht in hun afstamming.

Luxe-uitgave Jaarboek 2000
De vertaling van het werk van madame de Lalaing, Marie-Henriette van Maldeghem,
was een belangrijke stap voor de betere kennis van de middeleeuwse geschiedenis
van Maldegem. Er is ook een luxe-uitgave van dit werk beschikbaar.
 

Jaarboek 2000
Jaarboek nr 6 – 2000
320 pagina’s. Vele foto’s, verscheidene in kleur.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Burgemeester Johan De Roo
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Biografie van Madame de Lalaing, M.H. van Maldeghem (1787 – 1866)
De Duitse tak van de familie van Maldeghem; afstamming tot op heden

Marc Martens
Inleiding bij de vertaling

MALDEGHEM DIE LOYALE, integrale tekst

Genealogie
Heerlijkheden en domeinen
Oorkonden en documenten
Register van familienamen

Lijst met intekenaars