Jaarboek 10 (2004)

Jaarboek 2004
Jaarboek nr 10 – 2004
328 pagina’s.
Uitvoerig geïllustreerd
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
De Canadezen in Adegem en Maldegem

Marc Martens
Pieter Bladelin, heer van Poelvoorde, Cappelhout, Ten Paercke, Scaecx, Ter Heule en Gorghem, Burggraaf van Vijve

Marc Martens
Aanvullingen bij de biografie van Pieter Bladelin

Paul De Coninck
Het Waarschootveldeken

Hugo Notteboom
Over de Hoeke in Adegem

Hendrik Van de Rostyne
Omtrent de eerste drie drukkers-uitgevers van Maldegem en hun weekbladen (1879 e.v.)

Paul De Ceuninck
René Laureyns, eerste van de acht Donkse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog

Jeroom Van Maldeghem
De statuten van de Confrérie van de Heilige Rozenkrans

Pedro Pype, Wim De Clercq, Steven Mortier
Archeologisch onderzoek in Middelburg-in-Vlaanderen
Drie jaar opgravingen op het opper- en neerhof van het kasteel van Pieter Bladelin

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Deel I: 1564 – 1584

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde in 1904, honderd jaar geleden

Hugo Notteboom
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal

Etienne Dhont
Bewustmaking, bescherming, valorisatie en herwaardering van ons historisch patrimonium

Walter Notteboom
Voorstelling van het negende jaarboek van de VZW Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem