Het Parochiale Leven


Het Parochiale Leven
Een uitgave uit 1989
288 pagina’s.
Gekartonneerd, kwartoformaat, teksten geïllustreerd met 420 foto’s.
Prijs :
Laatste exemplaren:
slechts 8 €
Verzendingskosten 7 €

Dit werk online bestellen  

    

Parochie St.-Barbara Maldegem:
Ontstaan – de St.-Barbarakerk – de patroonheilige, St.-Pieter of St.-Barbara? – de reeks pastoors – de kosters – het zangkoor – de kerkbedienaars – sacramenteel leven – patronage – volksmissies – Mariadevotie – processies – de Lourdesvrienden – oorlogskapel Strobrugge – een kerk voor het Vossenhol – een kapel op het Vossenhol – het vrij onderwijs in Maldegem – de zondagsschool in Eelvelde – oprichting van de school van de ZZ. Maricolen – de school van Strobrugge en van het Vossenhol – de Landbouwhuishoudschool – de borduurscholen – honderd jaar Broederschool in 1989 – de Katholieke Vrije Burgersgilde – de onderpastoors, bezielers van het verenigingsleven – Maldegemse priesters en kloosterlingen – missiewerking: missionarissen uit de vijf parochies, waar arbeid(d)en ze?

Parochie Sint-Adrianus Adegem:
De patroon St.-Adrianus – geschiedenis van het kerkgebouw -de ommegang met de kapellen voor St.-Godelieve – het beeld van het Heilig Hart – monument voor de gesneuvelden – klokken en klokluiders – kruisweg van het Westeindeken – pastoors van Adegem – onderpastoors – kosters en zangkoor – confrerieën en broederschappen – processies – volksmissie – gebruiken van wieg tot graf – Adegemse geestelijken – Mgr. Leo De Kesel, een Adegemnaar – eremissen op de parochie – pater Ernest Tuypens.

Parochie St.-Petrus en Paulus Middelburg:
Gezicht op Middelburg – heerlijkheid en parochie – de kanunniken – klooster en hospitaal – katholieke enclave en missie – Middelburg als graafschap – de parochiekerk – de lijdensweg van een kerk – kerkinterieur en meubilair – Middelburg mirakeldorp – de pastoors van Middelburg – de genootschappen – De processie – Zang en muziek – de Zusters van het H. Hart – van St.-Hubertusschool naar Broederschool – Roepingen – het rijke verenigingsleven.

Parochie St.-Vincentius a Paulo, Kleit:
Oprichting van de parochie – parochieherders – onderpastoors – het kerkinterieur – de patroonheilige – de kosters en het kerkpersoneel – zendingen – de oprichting van het Maria-oord door pastoor Brewée – devotie op den Doorn -bedevaarten op Hemelvaartsdag – de verdwenen kapel op het plein – de processie – bond van het H. Hart en de Xaverianen – de zondagsschool – Kleitse roepingen – het onderwijs – de Vrije Meisjesschool – de school van den Doorn.

Parochie St.-Jozef, Donk:
Stichting van de parochie – pastoors – het kerkinterieur – het orgel – Kruisdagen en processie – kerkbedienaars – Donkse roepingen – het K.V.L.V. vroeger Boerinnengilde – de Landelijke Gilde – de Landelijke Rijvereniging – K.W.B. en A.C.V., K.B.G. en K.A.V. – Mariale devotie, de grot van Donk en andere kapellen.

De bijdragen in “Het Parochiale leven” zijn van de hand van:

Marc Martens, Hugo Notteboom, Jeroom Van Maldeghem, Walter Notteboom, Paul De Ceuninck, Florent en Dirk De Zutter, Georges De Vogelaere, Willy Cauwels.

Foto’s uit de verzamelingen van het Ambacht Maldegem en van Irenée De Baets (†), Hendrik De Clercq, Walter Notteboom, Johan Van Laere, A.C.L. Brussel.