10 september 2023 – Lezing door Dr. Jan Trachet

Zondagvoormiddag 10 september 2023 om 10.30 u.
Concertzolder Oud St.-Jozef
Mevrouw Courtmanslaan 92 in 9990 Maldegem

PIETER POURBUS EN DE GESCHILDERDE KAART VAN HET BRUGSE VRIJE (1571)

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af.

De “geschilderde kaart van het Brugse Vrije” (1571) bevindt zich op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie en brengt een groot deel van Kust-Vlaanderen aan het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiedenis: net voor de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het kustlandschap voorgoed zouden veranderen.

Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het laatmiddeleeuwse landschap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk.

De lezing vertelt ook het verhaal achter de tentoonstelling Pieter Pourbus. Master of Maps, die tussen 1 december 2022 en 16 april 2023 liep in het Groeningemuseum. Daarin stond de geschilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal.

Nieuw onderzoek op zijn hele cartografisch oeuvre geeft een nieuw en verrassend inzicht in Pourbus zijn cartografisch productieproces.

Kaart Pourbus
Kaart van het Brugse Vrije (1571). Noordoostelijk deel