Alle berichten van Het Ambacht Maldegem (GDB)

Jaarboek 18 (2012)

Jaarboek 2012
Jaarboek nr 18 – 2012
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
Het dagelijks leven in Maldegem in de Eerste Wereldoorlog:
1. 1914 – 1915.

Jozef Dobbelaere
De weerbare mannen van Maldegem (1915 – 1918)

Raphaël Cromheecke en Walter Notteboom
De familie Cromheecke. Herinneringen aan de kantschool van de gezusters Cromheecke.

Hugo Notteboom
Geschiedenis van het toneel in Maldegem 1918 – 1940

Marc Martens
Een pachtcontract voor het Hooghof in Kleit, 1797

Jeroom van Maldeghem
Bewoners en uitbaters van het Hooghof

Marc Martens
Een jaar- en een weekmarkt voor Middelburg

Marc Martens
De nadagen van het kasteel van Middelburg

Roger Rogghe
Voetschrapers in Maldegem

Walter Notteboom
De grot in Kleit, 1952 – 2012, een succesverhaal

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in 1912

Kroniek
De restauratie van het gemeentehuis en van het oud Rustoord St.-Jozef

Het bestuur
Inhoud
Colofon  

Jaarboek 17 (2011)

Jaarboek 2011
Jaarboek nr 17 – 2011
384 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Walter Notteboom
In memoriam: bestuurslid “meester” Paul De Ceuninck

Hugo Notteboom
Mevrouw Courtmans herdacht

Jozef Dobbelaere
Ernest Tuypens uit Adegem, 46 jaar missionaris in China (1906-1952)

Hugo Notteboom
’t Daghet in den Oosten, een Maldegemse cultuurvereniging tijdens het interbellum

drs F.D.J. Haverkamp en lic. M.P.J. Martens
Een portret van Salomon van Maldeghem (1605 – 1668)

Bram Beelaert
Waar gaan we heen? Beelden van Amerika bij de Maldegemse emigranten, 1903-1930

Redactie
Emigranten doen hun verhaal

Walter Notteboom
Een monument voor de emigratie in Adegem

Marc Martens
De eerste Middelburgenaren bij de stichting van de stad (16de eeuw)

Hendrik Van de Rostyne
De hongersnood van 1847 in Maldegem

Koenraad De Ceuninck
Een Donks figuur: bakker René Coene

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg

Kroniek

Het bestuur

Inhoud

Colofon

Jaarboek 16 (2010)

Jaarboek 2010
Jaarboek nr 16 – 2010
418 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

William Blondeel
“De Congo” van de Maldegemse kolonialen

Wilfried Ingels
Afrika, herinneringen van een broussard

Joseph Lenoir
Mijn koloniale tijd 1952-1959

Walter Notteboom
Nog meer Maldegemse kolonialen

Robert Van De Velde
Mijn diplomatieke loopbaan in Azië, Afrika, Europa, Amerika

Walter Notteboom
Het Davidsfonds Maldegem bestaat honderd jaar 1911 – 2011

Rik Van de Rostyne
De musicus Jozef Tinel en zijn jaren in Maldegem

Thomas De Groote
Inbraken in het Ambacht Maldegem, 1735 – 1795

Hugo Notteboom
Het Maldegemse toneelleven van 1859 tot 1914

Marc Martens
Nieuwe elementen voor de biografie van Pieter Bladelin

Hugo Notteboom
Monseigneur Jozef De Kesel, 26ste bisschop van Brugge

Hendrik Van de Rostyne
Maldegemse bezembinders van weleer 1748 – 1864

Marc Martens
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem, een Zeeuw over Middelburg-in-Vlaanderen

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem, Middelburg

Redactie
In memoriam Albert Van Hoestenberghe

Kroniek

Inhoud

Colofon

Jaarboek 15 (2009)

Jaarboek 2009
Jaarboek nr 15 – 2009
432 pagina’s
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf

Voorstelling Jaarboek 15
Klik op het plaatje om een
grotere versie te bekijken…

    

Walter Notteboom
Woord vooraf
Aan Paul

Jozef Dobbelaere
Een kroniek van de Grote Oorlog in Adegem, Maldegem en Middelburg.
De gesneuvelde soldaten 1914-1918.

Jozef Dobbelaere
De gevechten in Burkel en aan het Schipdonkkanaal in Adegem en Maldegem in 1918

Hendrik Van de Rostyne en Walter Notteboom
Een kwarteeuw Maldegem, 1904-1929
1.Ten tijde van burgemeester Charles Rotsart de Hertaing
2.De startjaren van Hector Cuelenaere als burgemeester
3.Hoogtepunten van de vette jaren : 1926-1927
4.De aanleg van de “nieuwe straat”
5.Een heemkundige wandeling door de “nieuwe straat”
6.Belangrijke personen in de Nieuwstraat

Marc Martens
Pol Verheylezoon, creatieve duizendpoot, artistiek fenomeen

Koenraad De Ceuninck
Het eeuwfeest van de Donkse parochie in 1983

Hugo Notteboom
Route Impériale Maldegem – Breskens

Jeroom Van Maldeghem
Terugblik op de toneelvereniging Idee 82

Hugo Notteboom
Het Adegemse rustoord tegen de vlakte

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 100 jaar geleden

Walter Notteboom en Hugo Notteboom
Kroniek: Archiefstukken van de graven von Maldeghem – De kapel op Vake – De kapel in de Katsweg – OMDag en Erfgoeddag – Tentoonstelling in Kleit – Varia

Intekeningen

Het bestuur

Inhoud

Colofon

Jaarboek 14 (2008)

Jaarboek 2008
Jaarboek nr 14 – 2008
Uitvoerig geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom, voorzitter
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
De mobilisatie in Adegem, eind 1939 en begin 1940

Anna en Adelin Coopman, Jozef Dobbelaere
Brieven van Adegemnaar Marcel Coopman, geschreven tijdens de mobilisatie in 1939

Thomas De Groote
De NV Grande Vannerie Flandria, een rietmeubelfabriek in Maldegem 1929-1951

Hugo Notteboom
Henry English, vader van Joe English, overleden in Adegem in 1918

Hugo Notteboom
Nog over de Maldegemse cinema’s

Marc Martens
De stichting van de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus in Middelburg

Walter Notteboom – Jeroom Van Maldeghem
De Sint-Vincentius à Paulo parochie van Kleit bestaat 150 jaar (1858-2008)

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) – IV. Neutraal

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg?
Een kroniek van het jaar 1908

Walter Notteboom
De bejaardenzorg… een uitdaging
Het Warmhof… een antwoord

Marc Martens
Het kruis aan de Knokkebaan

Koenraad De Ceuninck
Germain De Ceunick nam afscheid als koster-organist in Kleit

Redactie
Maldegem wint “Thuis voor een beeld”

Walter Notteboom
Maldegemnaars op de Expo ’58

Redactie
Afscheid van Jozef De Baets

Het bestuur van Het Ambacht

Inhoud

Colofon

Jaarboek 13 (2007)

Jaarboek 2007
Jaarboek nr 13 – 2007
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Naar de cinema… Maldegems cinemageschiedenis

Hans Van Landschoot
160 jaar Van Landschoots in Amerika (1847-2007)

Jozef Dobbelaere
De inhuldiging van pastoor Albert De Malsche in 1957 in Adegem
De inhuldigingsstoet met de Adegemse verenigingen 15 september 1957

Pedro Pype
Bunkers van de Hollandstellung tussen Strobrugge en Leestjensbrugge

Jeroom Van Maldeghem
Oorlogsherinneringen aan het Polderken in Middelburg 1940 – 1944

Walter Notteboom
Verhalen omtrent het oorlogsvliegveld Adegem-Maldegem 1940-1044

Pedro Pype
Enkele archeologische en bouwfysische nota’s naar aanleiding van de restauratie-renovatie van een pand in de Kloosterstraat in Middelburg

Walter Notteboom- Jeroom Van Maldeghem
Enkele historische gegevens over Papinglo n.a.v. Open Monumentendag 2007

Pedro Pype
Archeologische en bouwfysische bevindingen i.v.m. Papinglo

Walter Notteboom
Drie Van Landuyts wijken uit naar Amerika tussen 1896 en 1906

Jeroom van Maldeghem
Bijnamen uit Maldegem en Middelburg

Stevens Willy
Leeskens tussen Spaans en Staats

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem-Maldegem-Middelburg

Walter Notteboom
Kroniek: Bladelinfeest Middelburg 29 april 2007
Onthulling van het beeld voor Victor De Lille in december 2006
Erfgoed- en Open Monumentendag 2007

Inhoud.

Colofon.

Jaarboek 12 (2006)

Jaarboek 2006
Jaarboek nr 12 – 2006
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Een beeld voor Victor De Lille

Walter Notteboom
Biografie van Victor De Lille (1863-1940)

Gilbert De Lille
De herkomst van de De Lille’s in Maldegem

Jozef Dobbelaere
Panne met de Duimpjeswagen van Victor De Lille

Paul De Ceuninck – Koenraad De Ceuninck
Drie vliegtuigcrashes in Donk tijdens de Tweede Wereldoorlog

Thomas De Groote
Camiel De Backer, zeven jaar onder de wapens

Jozef Dobbelaere
Pastoor A. D’Hoedt en vijf juffrouwen uit Adegem stichten begin 19de eeuw de Zusters van de Heilige Kindsheid

Hugo Notteboom
Over ‘den Breeden Wegh’ (nu Staatsbaan) in Adegem

Eddy Fourez
De familie De Smidt en het eerste postkantoor in Adegem

Paul De Coninck
Verre verwanten van de families De Coninck

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog – III (1604-1621)

Marc Martens
Het Hooghuysorgel in de St.-Barbarakerk kreeg zijn stem terug

Pedro Pype en Wim Declercq
Archeologisch onderzoek op het Pieter Baldelinplein in Middelburg-in-Vlaanderen

Pedro Pype
Sporen van een agrarische nederzetting en landindeling uit de late Middeleeuwen in de Kanunnik Andrieslaan in Maldegem

Jozef Dobbelaere
Wat gebeurde 100 jaar geleden, in 1906, in Adegem-Maldegem-Middelburg?

Walter Notteboom
Kroniek :
In Memoriam : Deken René Vereecke – koster Pierre Jacques – toneelman Achiel Goethals.
Erfgoeddag 2006 – Monumentendag 2006.

Inhoud.

Colofon.

Jaarboek 11 (2005)

Jaarboek 2005
Jaarboek nr 11 – 2005
344 pagina’s.
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Koenraad De Ceuninck
Zestig jaar lokale politiek in Maldegem (1946-2006). Een terugblik

Hugo Notteboom
Wees welkom, nieuwgeboren tijd.
De omwenteling van 1830, ook in Maldegem

“Na Lijden komt Verblijden”, door Pieter Braet

Arco Willeboordse
“Een der grootste gebeurtenissen uit mijn leven…”
De terugkeer van Koningin Wilhelmina naar Nederland

Walter Verniers
Herinneringen aan Pastoor Verniers van Middelburg en aan het najaar van 1944

Wim De Clercq, Bart Cherreté, Philippe Crombé, Pedro Pype en Birger Stichelbaut
“Het verleden rust niet”
Voorlopig rapport over het archeologisch onderzoek op de site van het nieuwe Maldegemse Rusthuis in de Kleine Katsweg

Marc Martens
Middelburg in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Deel II: Aan de rand van het frontgebied 1584-1604

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde in 1905, honderd jaar geleden

Walter Notteboom
Kroniek:
Middelburg in de belangstelling – Ontmoetingen België-Nederland – Open Monumentendag 2005 – Voorstelling jaarboek X

Het bestuur van het Ambacht Maldegem

Inhoud

Colofon

Jaarboek 10 (2004)

Jaarboek 2004
Jaarboek nr 10 – 2004
328 pagina’s.
Uitvoerig geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
De Canadezen in Adegem en Maldegem

Marc Martens
Pieter Bladelin, heer van Poelvoorde, Cappelhout, Ten Paercke, Scaecx, Ter Heule en Gorghem, Burggraaf van Vijve

Marc Martens
Aanvullingen bij de biografie van Pieter Bladelin

Paul De Coninck
Het Waarschootveldeken

Hugo Notteboom
Over de Hoeke in Adegem

Hendrik Van de Rostyne
Omtrent de eerste drie drukkers-uitgevers van Maldegem en hun weekbladen (1879 e.v.)

Paul De Ceuninck
René Laureyns, eerste van de acht Donkse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog

Jeroom Van Maldeghem
De statuten van de Confrérie van de Heilige Rozenkrans

Pedro Pype, Wim De Clercq, Steven Mortier
Archeologisch onderzoek in Middelburg-in-Vlaanderen
Drie jaar opgravingen op het opper- en neerhof van het kasteel van Pieter Bladelin

Marc Martens
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Deel I: 1564 – 1584

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde in 1904, honderd jaar geleden

Hugo Notteboom
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal

Etienne Dhont
Bewustmaking, bescherming, valorisatie en herwaardering van ons historisch patrimonium

Walter Notteboom
Voorstelling van het negende jaarboek van de VZW Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem

Jaarboek 9 (2003)

Jaarboek 2003
Jaarboek nr 9 – 2003
328 pagina’s.
Uitvoerig geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
Kroniek van de Boerenbond, nu Landelijke Gilde Adegem (1903-2003)

Walter Notteboom
Broeckhuyse besuyden de Gendtsche Lieve

Walter Notteboom
Moerhuize aan de rand van het moer van Aardenburg

Walter Notteboom en Rya De Smet
Moerhuize van toen, in 60 oude foto’s

Walter Notteboom
Pieter De Windt, alias Boerke Waardichter, volksdichter en uitgever van de Gazet van Stekene, geboortig van Moerhuize
Grasduinen in de poëzietuin van Boerke Waardichter

Paul De Ceuninck
Het Agrarisch Museum van Donk
De historiek van de wagenmakerij Henneman

Hugo Notteboom
Uit de geschiedenis van het Kasteeltje in de Noordstraat

Marc Martens
Tussen hemel en aarde: kunstschilder Nestor Martens

Marc Martens
Een azabache uit de kasteelgracht te Middelburg

Prof. John Everaert
Livinus Apollonius, Middelburgs humanist, verzeild op de Canarische eilanden

Hendrik Van de Rostyne
De sigaren Janssens

Paul De Coninck
Turf slaen op het Papingloo-veldt

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde in 1903, honderd jaar geleden

Walter Notteboom
Kroniek  

Jaarboek 8 (2002)

Jaarboek 2002
Jaarboek nr 8 – 2002
328 pagina’s.
Rijk geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Geschiedenis van het gemeentehuis van Maldegem

Marc Martens
Tegels uit het kasteel van Middelburg

Jozef De Schepper en Etienne Dauwels
De familie De Schepper uit het Broekelken in Adegem

Paul De Ceuninck
Jacobus Van Halteren, grondlegger van de brouwerij Tytgadt in Maldegem

Hendrik Van de Rostyne
“Pépinières De Coninck, à côté de la gare”
Maldegems trots:de boomkwekerijen

Marc Martens
Blymoedige Lammer-stem
Bij de terugkeer van pastoor De Fonteyne en onderpastoor Le Maître uit de ballingschap op het eiland Ré

Paul De Ceuninck
De reünie van de 65-jarige klasgenoten in Maldegem-Donk
De levensloop van drie honderdjarigen van Donk: Irma Dezwaef, Camiel Labat, André Verleye

Jeroom Van Maldeghem
50 jaar Mariagrot in Maldegem-Kleit
De bedevaartkapel van O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Kleit

Hugo Notteboom
De bisschopswijding van Mgr. Jozef De Kesel op 26 mei 2002 te Gent

Jozef Dobbelaere
E.P. Herrebaut uit Adegem (1862-1902), missiepionier in Kongo.
Zijn reisverslag.

Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere
Het gebeurde honderd jaar geleden, in 1902

Hugo Notteboom
Een merkwaardig grafzerkje in Adegem

Walter Notteboom
Kroniek  

Jaarboek 7 (2001)

Het zevende jaarboek bevat hoofdzakelijk een kunsthistorische studie van de St.-Barbarakerk van Maldegem door Marc Martens en Jeroom Van Maldeghem en een Parochiegeschiedenis van Maldegem-Donk door meester Paul De Ceuninck.

a. De parochiekerk St.-Barbara te Maldegem
In het voorjaar van 2001 werd een drie jaar durende restauratie van de aloude St.-Barbarakerk tot een goed einde gebracht. Hoewel op initiatief van het Davidsfonds van Maldegem reeds verscheidene verdienstelijke detailstudies i.v.m. de parochiekerk verschenen, vulde een meer uitvoerige en grondige publicatie toch een leemte.

Marc Martens leest uit het amalgaam van stijlkenmerken de bouwgeschiedenis af van de kerk die reeds begint in de 9e eeuw. Dankzij de zorgvuldig uitgevoerde restauratie zijn de sporen van de verbouwingen nog steeds af te lezen op de muren van de kerk. Ook talrijke oude grafzerken verdienen onze aandacht.
Het interieur, de aankleding en het meubilair van de kerk worden beschreven door Marc Martens en Jeroom Van Maldeghem.
Een reeks schitterende kleurenillustraties van de hand van fotograaf Noël Ryheul maken van dit jaarboek een juweeltje.

b. Kroniek van de parochie Donk
Meester Paul De Ceuninck beschrijft het wel en wee van de parochie Donk vanaf de aanvraag tot oprichting in april 1871, over de eerstesteenlegging in september 1877, tot de inzegening van de kerk in mei 1879. Tevens komt het parochiale leven onder de diverse pastoors aan bod, de ontwikkeling van de parochiale verenigingen, feiten uit de oorlog, enz.

Jaarboek 2001
Jaarboek nr 7 – 2001
296 pagina’s.
Zeer rijk geïllustreerd,
met talrijke kleurenfoto’s.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Z.E.H. Deken Stefaan De Paepe
Woord vooraf

Ir. architect Eric Verstraete
De restauratie van de St.-Barbarakerk, geschiedenis van een dossier

Lic. Marc Martens
Bouwgeschiedenis van de St.-Barbarakerk
Klokken in de kerk van Maldegem
Het kerkplein

Jeroom Van Maldeghem
Interieur, aankleding en meubilair van de St.-Barbarakerk

Paul De Ceuninck
Het prille begin en de verdere ontwikkeling van de parochie Maldegem-Donk
onder zijn bedienaars, de eerwaarde heren
1. Theodoor De Swaef 1876 -1887
2. Franciscus Anthonius Van Landeghem 1887 – 1890
3. Theodorus Van Den Breen 1890 -1898
4. Aloysius Van Steenberghe 1898 -1914
5. Camiel Van Laere 1914 – 1922
6. Jozef D’Haese 1922 – 1946
7. Serafien Van Avermaet 1946 – 1951; 1953 – 1984
8. Karel De Cock 1951 – 1953

Paul De Coninck
Bestrijding van besmettelijke veeziekten in de XVIIIe eeuw

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde 100 jaar geleden in 1900 en in 1901

Walter Notteboom
Kroniek  

Jaarboek 6 (2000) “Maldeghem, die loyale”

Mme. la Comtesse de Lalaing, née van Maldeghem

In 1849 verscheen in Brussel bij de ‘Imprimerie et Librairie de Ve Wouters, 8, rue d’Assaut’ een prestigieus werk over de geschiedenis van Maldegem. Het werd in het Frans geschreven door Mme La Comtesse de Lalaing, geboren gravin Marie Henriette Octavie Ghislaine van Maldeghem (1787 – 1866), telg van een oud adellijk geslacht.

In haar boek behandelt zij uitvoerig de genealogie van de van Maldeghems, die ze aanvat met Salomon van Maldeghem, die in 1096 zou deelgenomen hebben aan de eerste kruistocht. Zij belicht de wapenfeiten en de verdiensten van vele van Maldeghems, die trouwe diensten leverden aan de graven van Vlaanderen; maar ook de minder fraaie gebeurtenissen komen in deze familiegeschiedenis aan bod.

Het werk was gedrukt in een kleine oplage en slechts weinigen konden zich de bezitter noemen van het originele ‘Maldeghem la Loyale” van Mme de Lalaing.

Hugo Notteboom vond in het Rijksarchief te Brussel heel wat documenten over de schrijfster en stelde een interessante biografie op. Contacten met de familie de Lalaing op het kasteel van Zandbergen en met leden van de Duitse tak van de familie stelden het Ambacht Maldegem onverhoopt in het bezit van schitterend illustratiemateriaal over hun verre voorouders.

Marc Martens zorgde voor een degelijke vertaling in het Nederlands. Talrijke originele documenten waarover Mme de Lalaing in haar tijd beschikte, zijn in het Latijn of het Frans weergegeven, gevolgd door een Nederlandse vertaling.

Het Ambacht nam ook de moeite om een hele reeks documenten op te sporen in de archieven van Gent, Brussel, Brugge, Parijs… , waaraan dikwijls nog de originele zegels, die werden aangewend bij de verluchting van het boek. Het werd een fraaie, waardevolle uitgave. Daarenboven geeft een apart toegevoegde stamboom met de genealogie van de van Maldeghems van de XIIe tot de XXste eeuw meer inzicht in hun afstamming.

Luxe-uitgave Jaarboek 2000
De vertaling van het werk van madame de Lalaing, Marie-Henriette van Maldeghem,
was een belangrijke stap voor de betere kennis van de middeleeuwse geschiedenis
van Maldegem. Er is ook een luxe-uitgave van dit werk beschikbaar.
 

Jaarboek 2000
Jaarboek nr 6 – 2000
320 pagina’s. Vele foto’s, verscheidene in kleur.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Burgemeester Johan De Roo
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Biografie van Madame de Lalaing, M.H. van Maldeghem (1787 – 1866)
De Duitse tak van de familie van Maldeghem; afstamming tot op heden

Marc Martens
Inleiding bij de vertaling

MALDEGHEM DIE LOYALE, integrale tekst

Genealogie
Heerlijkheden en domeinen
Oorkonden en documenten
Register van familienamen

Lijst met intekenaars
 

Jaarboek 5 (1999)

Jaarboek 1999
Jaarboek nr 5 – 1999
288 pagina’s.
Overvloedig geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Jeroom Van Maldeghem
Priester Leo Vercruyssen (1922-1999), Kleits onderpastoor

E.H. Leo Vercruyssen (†)
“’t Front”, verzamelde vertellingen over Kleit en de Kleitenaars

Hendrik Van de Rostyne
De brouwerij Tytgadt in Maldegem en haar oorsprong in Balgerhoeke

Paul De Ceuninck
Het ontstaan van de parochie Donk op het einde van de 19de eeuw

Mark Adriaen
Wassen ex-voto’s in de kerk van Middelburg

Hugo Notteboom
“Stoomvorst met uw dampen veder …”
Geschiedenis van de spoorweg Gent-Brugge

Paul De Coninck
Wat was er van de Boerenkrijg in Maldegem?

Marc Martens
Nieuwe biografische gegevens omtrent Pieter Bladelin

Hugo Notteboom
De elektrificatie van Maldegem

Marc Schoonackers
Maldegem heeft opnieuw zijn Maldegemveld

Walter Notteboom
Het eeuwfeest van Jan Timmerman op 1 mei 1949

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde 100 jaar geleden in 1899

Walter Notteboom
In memoriam Luc Stockman  

Jaarboek 4 (1998)

Jaarboek 1998
Jaarboek nr 4 – 1998
320 pagina’s.
Rijk geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Radio, het manna uit den hemel
De verspreiding van de radio in Maldegem, vanaf 1923, vooral door toedoen van Jozef De Lille

Hendrik Van de Rostyne
Maldegem zet de stap van een kerkelijke naar een burgerlijke begraafplaats

Paul De Ceuninck
De eerste steenwegen in Donk

Paul De Ceuninck
Bouwkundig erfgoed in Donk

Jozef Dobbelaere
De volkstelling van het jaar IV (1796) in Adegem

Paul De Coninck
De weg Maldegem-Aalter in historisch perspectief

Marc Martens
Het adellijke huis van Arenberg en Middelburg

Walter Notteboom
Tachtig jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog

Walter Notteboom
Enkele oude opnamen van de wijk het Vossenhol

Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere
Het gebeurde honderd jaar geleden in 1898

Varia
Het Patteetskruis. Beeldenroute in het gemeentepark
Uitgaven: Oude grafzerken rond de Maldegemse St.-Barbarakerk
Gebrandschilderde ramen in de St.-Barbarakerk.  

Jaarboek 3 (1997)

Jaarboek 1997
Jaarboek nr 3 – 1997
304 pagina’s.
Rijk geïllustreerd.
Dit boek is nog beschikbaar
Online Bestellen
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Hugo Notteboom
Een levensschets van Victor De Lille (1863-1940), schrijver, politicus, uitgever van ’t Getrouwe Maldeghem

Walter Notteboom
De Sacraments- en de Halfoogstprocessie in Adegem
(met talrijke kleuropnamen uit de jaren zestig)

Paul De Ceuninck
Het bibliotheekwezen als vaste waarde in het Donkse culturele leven

Hendrik Van de Rostyne
‘Moeder Daneel’, een cryptische biografie van Mathilde Courtmans

Marc Martens
Het kasteel van Middelburg

Georges De Vogelaere
Maldegemse Zoeaven

Jozef Dobbelaere
Joanna Jacoba Coddens (1773-1839) de moeder van K.L. Ledeganck, afkomstig uit Adegem

Marc Martens
Een ‘Aanbidding door de Herders’, naar Rubens in de kerk van Middelburg

Albert Willems (†)
Hippoliet van Caeseele, gezeid ‘den Djaak’, in de oorlogstijd 1914-1918

Jeroom Van Maldeghem
Denombrement van Jacob van Halewijn, heer van Maldegem, 1515

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde in 1897

Walter Notteboom
In memoriam Pieter Van Cleemput en G.A.C. Van Vooren  

Jaarboek 2 (1996)

Jaarboek 1996
Jaarboek nr 2 – 1996
320 pagina’s.
Zeer rijk geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Woord vooraf

Jozef Dobbelaere
Geschiedenis van de Boerinnenbond Adegem of K.V.L.V. Adegem (1913-1996)

Jeroom Van Maldeghem
Kleitse bijnamen

Georges De Vogelaere
Abraham Hans vertelt over Maldegem

Hugo Notteboom
Schoolstrijd in Maldegem (1934-1938)

Hugo Notteboom
Dichter-uitgever Camiel Willems (1853-1888) – Weekblad “De Volksbode”

Marc Martens
Middelburgs groepsportret bij een schilderij ‘Schenking van het Scapulier’ in de kerk van Middelburg

Marc Martens
Leopold Francis Demeyer, een Middelburgse Kongopionier

Paul De Ceuninck
De Landelijke Gilde van Donk, een kroniek

Prof. Dr. Hugo Thoen
Nieuw licht op de Romeinse geschiedenis in het Meetjesland
Het Romeins Kamp in Maldegem – Vake

Walter Notteboom
Molentjes kermissen van 1926 tot 1991

Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere
Het gebeurde in 1896

Prelaat Ulrik E. Geniets
Pater Daniël De Kesel van Adegem, “Nonkel Fons”, medestichter van Zonneland (1912 – 1996)

Walter Notteboom
Camera Obscura van Noël Ryheul, een gedreven filmer en verzamelaar

Paul De Ceuninck
65-jarige klasgenoten uit Donk

Reünie van de Adegemse vijftigjarigen  

Jaarboek 1 (1995)

Jaarboek 1995
Jaarboek nr 1 – 1995
288 pagina’s.
Zeer rijk geïllustreerd.
Niet meer beschikbaar
pdf
    

Walter Notteboom
Voorwoord

Hugo Notteboom
’t Getrouwe Maldeghem: het ontstaan van Maldegems eretitel
Adegem buiten de wereld
De bezembinders van Kleit
Enkele spot- en bijnamen voor Maldegem

Jeroom Van Maldeghem
De roversballade “Het Heerken van Maldeghem en de veertig ketellappers”

Jozef Dobbelaere
De Adegemse gemeentesecretarissen van 1830 tot 1977

Paul De Ceuninck
Donk – 12 september 1944: En toen kwamen ze, de Canadese bevrijders
Na de bevrijding wordt opnieuw aan feesten gedacht

Paul De Ceuninck
Pater Omer Jonckheere, een Donks missionaris in de Filippijnen

Marc Martens
Toverij te Middelburg en op Brezende in 1596

Jozef Dobbelaere
Dagboek van Leona Savat over de meidagen 1940 in Adegem

Georges De Vogelaere
De laatste oorlogsweeën in Strobrugge

Walter Notteboom
De verdwenen school van ’t Fort van Strobrugge

Hugo Notteboom
De familie Van Maldeghem en de schenking van het schilderij
de H. Barbara aan de kerk van Maldegem

Walter Notteboom
Kermissen op de Molentjeswijk van 1894 tot 1925

Jeroom Van Maldeghem
Gecommentarieerde fotoreeks ‘Het Kleit van toen’

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom
Het gebeurde honderd jaar geleden in 1895

Fotoreeks
De 50-jarigen van Adegem, Maldegem en Kleit feesten

Hugo Notteboom
Burgemeester Albert de Kesel (in memoriam)

Walter Notteboom
Gabriël De Lille – Daniël Verstraete (in memoriam)

Lijst van de intekenaars – Samenstelling van het bestuur