Wie (her)kent…?

In deze rubriek treft de bezoeker van onze website oude foto’s aan die met zekerheid te maken hebben met Adegem, Maldegem of Middelburg en zijn bewoners, en meest ons werden bezorgd door particulieren, die helaas óf zelf niet meer de precieze locatie, óf de personen die op de foto figureren wisten te benoemen.

Wie er wél raad mee weet gelieve het zijn kennis met ons te delen, en zijn of haar toelichting bij de foto door te mailen via ons contactformulier.

We zijn er u dankbaar voor, en hopen uw respons te mogen publiceren!


Nog een soldatenfoto: veertien gladde jongens uit Adegem en Maldegem.
Op het bordje staat te lezen:
Nog 12 dagen – Piotten in ballingschap – Maldegem en Adegem“.
Weet iemand waar en in welk jaar deze foto genomen is, en wie erop vereeuwigd zijn?
(Stuur ons een bericht!)


Het tijdschrift Oostvlaamse Zanten drukte in zijn vijfde nummer van jaargang 51 (1976), p. 191, een foto af van twee Adegemse reuzen, Seppe en Miete.
De foto zou dateren van 1972.
Kan iemand ons vertellen wie de reuzen ontwierp en maakte, te welker gelegenheid dat was, of de namen naar bestaande dorpsfiguren verwijzen, wie de personen op de foto zijn (wellicht de peters en de meters, in het midden een muziekmeester?) en of de reuzen nog bestaan, eventueel hier of daar in een depot?
(Stuur ons een bericht!)


Wie kent deze Veriengde Vrienden van Adegem’ en de locatie waar de foto genomen is ? (Stuur ons een bericht!)


Kinderen die bij juffrouw Angèle in de klas zaten in het schooltje van De Doorn op Kleit, tussen 1935 en 1950. Kent iemand ze? (Stuur ons een bericht!)


Woonhuis en erf van een Maldegemse boerenfamilie, mogelijk Verstrynge-De Smet op Moerhuize of Strobrugge. Wie kent of herkent deze mensen? (Stuur ons een bericht!)
(Foto afkomstig van mevrouw Juliette Wittoeck, Middelburg, waarvoor dank.)


Dit is vermoedelijk een Adegemse klasgroep…
Wie kent of herkent deze mensen? (Stuur ons een bericht!)
(De foto werd ons bezorgd door Marnix Van De Kerckhove, waarvoor dank.)