Chat Archief

2020 – Twaalfde lezingenreeks

Geschiedenis in/van het Meetjesland

Corona blijft ons in de greep hebben…
Om die reden contacteerden we recent de geplande sprekers voor de lezingen van oktober en november. Iedere betrokkene neigde naar het afgelasten van de activiteit.

We respecteren ten zeerste deze mening en hadden hieromtrent ook contact met de andere organiserende verenigingen. De algemene teneur was dan om meteen de hele lezingencyclus voor dit jaar te annuleren.

We doen dit met spijt in het hart, maar ieders gezondheid primeert. We hopen u alvast volgend jaar opnieuw boeiende lezingen te kunnen aanbieden.

Een organisatie van :

 • het Historisch Genootschap van het Meetjesland,
  in samenwerking met :
 • COMEET
 • Erfgoed Aalter
 • Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland
 • Heemkundige Kring Het Land van Nevele
 • Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem
 • Historisch Lieveland
 • Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland

Praktische informatie :

De toegang tot de vijf lezingen is gratis, iedereen is van harte welkom.
Alle verdere inlichtingen bij Filip Bastiaen : 0498 / 85 55 70 of via ons contactformulier

Onze jaarboeken in PDF-formaat!

De Centrale Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen (PAC, Wilsonplein 2, Gent) bezit een unieke collectie van 112 titels van Oost-Vlaamse heem- en geschiedkundige tijdschriften en jaarboeken. Deze collectie is nagenoeg volledig (voor meer dan 95%).

Een zestal jaar geleden werd begonnen met de ontsluiting van deze tijdschriften en jaarboeken op artikelniveau in de online catalogus van de Centrale Bibliotheek.
De gebruiker kan daar in één beweging al deze tijdschriften doorzoeken op auteur, titel(woord) of trefwoord, en krijgt dan de referenties (jaar, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek.

In 2013 werd gestart met het inscannen van deze publicaties. De technologie die erachter zit maakt dat het heel efficiënt is om de scans te doorzoeken op (combinaties van) woorden. Momenteel is dit project voor 90% gerealiseerd. De PDF-bestanden kunnen op een eenvoudige manier worden gelezen met Acrobat Reader of rechtstreeks in een browser.

In september 2016 gaf de Deputatie groen licht om deze scans te verspreiden naar de heemkundige kringen, zodat zij deze kunnen plaatsen op hun eigen website en/of ter beschikking te stellen van hun leden in het documentatiecentrum.

Van onze eigen jaarboeken zijn de volgende digitale versies hier beschikbaar:

Historische panelgesprekken 2018

Naar aanleiding van de viering van 10 jaar voordrachten over Geschiedenis in het Meetjesland kozen de organisatoren in 2018 voor een nieuwe aanpak.

In vijf panelgesprekken brengen uitgelezen sprekers (experten) samen met sprekers die goed thuis zijn in de materie, vijf boeiende onderwerpen naar voor. Interactie met het aanwezige publiek is welkom.

Deze panelgesprekken zijn een organisatie van :

 • Historisch Genootschap van het Meetjesland
 • Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland
 • Heemkundige Kring “Het Ambacht Maldegem”
 • Heemkundige Kring “Het Land van Nevele”
 • Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland
 • Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete” (Aalter)
 • COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)

Praktische informatie :
De toegang tot de vijf panelgesprekken is gratis, iedereen is van harte welkom.
Voor het tweede panelgesprek is inschrijving vooraf noodzakelijk.

Alle inlichtingen bij Filip Bastiaen: 0498 / 85 55 70 of via ons contactformulier

Samenwerking Ambacht Maldegem en Openbare Bibliotheek

In de loop der jaren heeft Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem een eigen bibliotheek opgebouwd, die een 350-tal boeken omvat, vooral over algemene, regionale en lokale geschiedenis, en daarnaast een 12-tal (niet altijd complete) reeksen van geschied- en heemkundige tijdschriften, vooral met focus op het Meetjesland.

Onlangs ging Het Ambacht een overeenkomst aan met de gemeentelijke Openbare Bibliotheek Maldegem om zijn boekenbestand ook beschikbaar te stellen voor een ruimer publiek. Sinds begin juni is de catalogus van de bibliotheek van Het Ambacht dan ook geïntegreerd in de catalogus van de Openbare Bibliotheek.

Wie daarin op zoek gaat op basis van auteursnaam, titel of onderwerp, en daarbij uitkomt bij een boek dat de heemkundige kring bezit, treft bij de boekbeschrijving onder “Waar staat het?” dan ook de aanduiding Collectie Ambacht Maldegem aan.

Geïnteresseerden kunnen het boek opvragen aan de balie van de Openbare Bibliotheek, waarna het na hoogstens 14 dagen ter beschikking komt voor lezing of inzage. Deze consultatie moet gebeuren in de leeszaal van de Bibliotheek: de boeken worden ter beschikking gesteld, niet uitgeleend voor lezing of raadpleging thuis. Wel kunnen ze gedurende drie weken bewaard blijven in de Bibliotheek, periode die zo nodig kan verlengd worden.

Uitzondering wordt gemaakt voor een beperkt aantal boeken, die wegens hun zeldzaamheid of kwetsbaarheid niet ter beschikking kunnen gesteld worden.

De Openbare Bibliotheek registreert behalve auteur en/of titel van het boek, ook de datum van aanvraag en naam van de aanvrager, en datum van teruggave aan de tussenpersoon, bestuurslid van Het Ambacht.

Om beschadigingen te vermijden, wordt het maken van fotokopieën uit de boeken van Het Ambacht Maldegem niet toegestaan, fotograferen van de gewenste passages kan wél.

Het Parochiale Leven


Het Parochiale Leven
Een uitgave uit 1989
288 pagina’s.
Gekartonneerd, kwartoformaat, teksten geïllustreerd met 420 foto’s.
Prijs :
Laatste exemplaren:
slechts 8 €
Verzendingskosten 5 €

Dit werk online bestellen  

    

Parochie St.-Barbara Maldegem:
Ontstaan – de St.-Barbarakerk – de patroonheilige, St.-Pieter of St.-Barbara? – de reeks pastoors – de kosters – het zangkoor – de kerkbedienaars – sacramenteel leven – patronage – volksmissies – Mariadevotie – processies – de Lourdesvrienden – oorlogskapel Strobrugge – een kerk voor het Vossenhol – een kapel op het Vossenhol – het vrij onderwijs in Maldegem – de zondagsschool in Eelvelde – oprichting van de school van de ZZ. Maricolen – de school van Strobrugge en van het Vossenhol – de Landbouwhuishoudschool – de borduurscholen – honderd jaar Broederschool in 1989 – de Katholieke Vrije Burgersgilde – de onderpastoors, bezielers van het verenigingsleven – Maldegemse priesters en kloosterlingen – missiewerking: missionarissen uit de vijf parochies, waar arbeid(d)en ze?

Parochie Sint-Adrianus Adegem:
De patroon St.-Adrianus – geschiedenis van het kerkgebouw -de ommegang met de kapellen voor St.-Godelieve – het beeld van het Heilig Hart – monument voor de gesneuvelden – klokken en klokluiders – kruisweg van het Westeindeken – pastoors van Adegem – onderpastoors – kosters en zangkoor – confrerieën en broederschappen – processies – volksmissie – gebruiken van wieg tot graf – Adegemse geestelijken – Mgr. Leo De Kesel, een Adegemnaar – eremissen op de parochie – pater Ernest Tuypens.

Parochie St.-Petrus en Paulus Middelburg:
Gezicht op Middelburg – heerlijkheid en parochie – de kanunniken – klooster en hospitaal – katholieke enclave en missie – Middelburg als graafschap – de parochiekerk – de lijdensweg van een kerk – kerkinterieur en meubilair – Middelburg mirakeldorp – de pastoors van Middelburg – de genootschappen – De processie – Zang en muziek – de Zusters van het H. Hart – van St.-Hubertusschool naar Broederschool – Roepingen – het rijke verenigingsleven.

Parochie St.-Vincentius a Paulo, Kleit:
Oprichting van de parochie – parochieherders – onderpastoors – het kerkinterieur – de patroonheilige – de kosters en het kerkpersoneel – zendingen – de oprichting van het Maria-oord door pastoor Brewée – devotie op den Doorn -bedevaarten op Hemelvaartsdag – de verdwenen kapel op het plein – de processie – bond van het H. Hart en de Xaverianen – de zondagsschool – Kleitse roepingen – het onderwijs – de Vrije Meisjesschool – de school van den Doorn.

Parochie St.-Jozef, Donk:
Stichting van de parochie – pastoors – het kerkinterieur – het orgel – Kruisdagen en processie – kerkbedienaars – Donkse roepingen – het K.V.L.V. vroeger Boerinnengilde – de Landelijke Gilde – de Landelijke Rijvereniging – K.W.B. en A.C.V., K.B.G. en K.A.V. – Mariale devotie, de grot van Donk en andere kapellen.

De bijdragen in “Het Parochiale leven” zijn van de hand van:

Marc Martens, Hugo Notteboom, Jeroom Van Maldeghem, Walter Notteboom, Paul De Ceuninck, Florent en Dirk De Zutter, Georges De Vogelaere, Willy Cauwels.

Foto’s uit de verzamelingen van het Ambacht Maldegem en van Irenée De Baets (†), Hendrik De Clercq, Walter Notteboom, Johan Van Laere, A.C.L. Brussel.